Fysikk 2

Videreutdanning, Trondheim

Fysikk 2

– Kurs

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Moderne fysikk 01.06.2018 20.08.2018 FY6019 7,5
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen 01.06.2018 20.08.2018 FY6020 7,5
Astronomi 01.12.2018 07.01.2019 FY6015 7,5
Elektrisitet og elektronikk 01.12.2018 20.01.2019 FY6018 7,5

Om kurslisten (KRYSSPUBLISERT)

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.