course-details-portlet

FY6027 - Praktisk prosjektarbeid i fysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene kombinere teoretisk kunnskap i fysikk med praktisk arbeid som involverer programmering og styring ved hjelp av mikrokontrollere og sensorer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført emnet kan kandidaten

 • gjøre rede for sammenhenger mellom spenning, strøm og resistans
 • gjøre rede for virkningen av passive komponenter og halvledere i enkle elektriske kretser
 • vurdere bruk og virkemåte til noen vanlige sensorer
 • lese og skrive programmer i blokk- og tekstkode

Ferdighet

Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å

 • gjennomføre en prosess fra ide til praktisk løsning
 • innhente og bruke informasjon fra ulike kilder
 • bruke måleverktøy og andre relevante verktøy
 • programmere og styre prosesser ved hjelp av mikrokontrollere og sensorer
 • gjennomføre praktisk prosjektarbeid i fysikk med egne elever

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet er kandidaten i stand til å

 • sette seg inn i nye problemstillinger og koble dette til egen kompetanse i fysikk
 • kombinere teoretisk, didaktisk, digital og eksperimentell kompetanse i egen undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk labarbeid, gruppediskusjoner og erfaringsdeling på samlingene. Mellom samlingene: Individuelt praktisk arbeid, underveisrapporter og digital veiledning. Det legges vekt på at arbeidet på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å fortsette på egen hånd mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektinnlevering

Mer om vurdering

Oppgaven består av et individuelt praktisk prosjektarbeid som studentene arbeider med gjennom store deler av semesteret.

Muntlig eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU