Tekniske idretter

Tekniske idretter


Balanse, bevegelsesløsninger og fysiske forutsetninger i tekniske idretter

 

I prosjektet gjennomføres biomekaniske analyser i ulike idretter. Hovedfokuset i SenTIF har over flere år vært på å analysere skihoppteknikk og langrennsteknikk (med relevans også for skiskyting og kombinert), der målinger av både kraft og bevegelse i laboratorium analyseres hos skihoppere og langrennsløpere. Fokus er rettet mot å forstå sammenhengen mellom teknikk og prestasjon. Disse data benyttes til diskusjon om utvikling av utøvere, sammen med landslagstrenere, og bidrar inn i database for bruk til forskning omkring kortsiktig resultatutvikling og langsiktige trender innenfor idrettene. I disse idrettene flytter vi samtidig fokus over på målinger i felt; med kombinert bruk av video og bærbare sensorer. For tiden undersøker vi biomekaniske løsninger i «tekniske idretter» på andre idretter, som for eksempel sprintløping og skyting (i skiskyting), og for første gang roing hos de beste roerne i Norge, et samarbeidsprosjekt med landslaget og Olympiatoppen. To master studier knyttet til dette ferdigstilles i 2020. Vi har også gjort en begrenset utredning om muligheter for å bidra inn i andre idretter i framtiden, for eksempel kampsportidretter, etter innspill om dette i referansegruppen.


Siden det er begrenset fokus og ressurser til forskning på lagidrett har vi fokusert kun på teknikk innen lagspill. Biomekaniske analyser av kast- og satsteknikk og testing av grunnleggende styrkekapasitet hos kvinnelige håndballspillere er ferdigstilt. Målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom grunnleggende styrkekapasitet og isolerte idrettsspesifikke prestasjonsmål. Prosjektet gjennomføres i tett dialog med trenere og støtteapparat på landslags- og elitenivå samt fagpersoner i Olympiatoppen. Vi har hatt et begrenset bidrag til trenings- og kampanalyser i fotball i samarbeid med Rosenborg ballklubb (RBK).


Dette prosjektet ledes av faglig leder ved SenTIF, professor Gertjan Ettema. Ettema, forsker David McGhie og professor Øyvind Sandbakk, veiledet 3 masterstudenter med fokus på dette prosjektet i 2019. I tillegg har Knut Skovereng og Espen Ihlen, samt forsker Steinar Braaten ved OLT/SenTIF bidratt i prosjektet. Det har vært god dialog med fagperson hopp i Olympiatoppen, samt fagansvarlig teknikk/motorikk.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

 

Gertjan Ettema
Professor og faglig leder
E-mail: gertjan.ettema@ntnu.no
Tlf: (+47) 48112969

 

 

Finn oss på facebook