Tekniske idretter

Tekniske idretter


Balanse, bevegelsesløsninger og fysiske forutsetninger i tekniske idretter

Anders Bardal. Foto: Rune Petter Ness

I prosjektet gjennomføres biomekaniske analyser i ulike idretter. Hovedfokuset i SenTIF har over flere år vært på å analysere skihoppteknikk, der målinger av både kraft og bevegelse i laboratorium analyseres hos skihoppere. Fokus er rettet mot å forstå sammenhengen mellom hoppteknikk og prestasjon. I flere år er det gjennomført målinger av satsteknikk under imitasjonshopp der analysene videreutvikles kontinuerlig. Testing av teknikkutførelse i laboratorium gjennomføres jevnlig på alle landslagsutøvere, der registrering av krefter og timing er i fokus. Disse data benyttes til diskusjon om utvikling av utøvere, sammen med landslagstrenere, og bidrar inn i database for bruk til forskning omkring kortsiktig resultatutvikling og langsiktige trender innenfor skihopp. Bindinger med kraftmålere er utviklet, og målinger for kobling mot utstyr som registrerer forflytning (IMU) og skal brukes i hoppbakken (utelab) er nå gjennomført.

Vi har nå utvidet fokus og undersøker biomekaniske løsninger i «tekniske idretter» på andre idretter, som for eksempel langrenn, sprintløping og skyting (i skiskyting). 

Dette prosjektet ledes av faglig leder ved SenTIF, professor Gertjan Ettema. Ettema og professor Øyvind Sandbakk, har sammen med eksterne samarbeidspartnere veiledet flere masterstudneter og 1 ph.d.-kandidat med fokus på dette prosjektet. I tillegg bidrar postdoktorer David McGhie, Knut Skovereng og Espen Ihlen, samt forsker Steinar Braaten ved OLT/SenTIF i prosjektet. Det er god dialog med fagperson hopp i Olympiatoppen, samt fagansvarlig teknikk/motorikk. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i de norske landslagene.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Universitetet i Amsterdam, ZXY Sports Tracking, Det Internasjonale Skiforbundet og Olympiatoppen Midt-Norge.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook