Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ettema, Gerardus Johannes C; McGhie, David; Olsen, Kristian Killi; Lillemark, Kristian. (2009) The effect of body orientation om cycling technique. 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS Oslo 09, Book of Abstracts.