SenTIF's forskningsstrategi

SenTIF's forskningsstrategi


Hovedmandatet til SenTIF er å drive anvendt forskning med brukerrettet formidling på sentrale problemstillinger for norsk toppidrett. Forskningen skal være relevant for toppidrettsprestasjoner og bidra til økt anvendt kompetanse. SenTIF sin spisskompetanse er på betydningen av teknikk og idrettsspesifikke fysiske forutsetninger for toppidrettsprestasjoner. Effekter av ulike typer trening og coaching på disse faktorene er også sentralt i forskningsstrategien. 

Med SenTIF sitt tverrfaglige perspektiv i forskningen, der motorikk, biomekanikk og fysiologi integreres, tilføre vi toppidretten kunnskap utover tradisjonell forskning på motorikk, biomekanikk og arbeidsfysiologi som gjennomføres ved NTNU og andre institusjoner. Vår forskning er basert på grunnleggende problemstillinger innen SenTIFs hovedområde, og gjennom tett dialog og formalisert samarbeid med Olympiatoppen, sikrer vi at fokuset innenfor forskningsarbeidet er målrettet mot de viktigste faktorene for beste praksis.

Forskningssenteret er organisert slik at det ved siden av kontinuerlig forskningsarbeid, bidrar konstruktivt i utviklingsarbeid i praksisfeltet. Dermed spiller senteret en viktig rolle både på regionalt og nasjonalt nivå. 

 

 

Forskningsprosjekt:

Tema på hovedprosjekter som blir gjennomført er:

Utholdenhetsidretter

Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i utholdenhetsidretter

Paralympiske idretter

Bevegelsesløsninger, fysiologi og klassifisering i trening i paralympiske idretter

Tekniske idretter

Balanse, bevegelsesløsninger og fysiske forutsetninger i tekniske idretter

Lagspillidretter

Arbeidskrav og testutvikling innen lagspillidrett

Coaching og prestasjonspsykologi

Coaching og prestasjonspsykologiske aspekter i toppidretten

 


Utøvere vi forsker på

Utøvere vi forsker på


Et tett og formalisert samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge sikrer at fokuset innenfor forskningsarbeidet er målrettet mot de viktigste faktorene for beste praksis og at forskningen gjøres på dagens og morgendagens toppidrettsutøvere. Vi forsker på følgende utøvere:

      

A-landslagsutøvere i:

  • langrenn
  • skihopp
  • kombinert
  • håndball
  • fotball damer
  • friidrett, sprint
  • roing
  • parahockey
  • skipigging

      

Utøvere tilknyttet regionlag i Midt-Norge:

 

Morgendagens toppidrettsutøvere tilknyttet spisset toppidrett:

Videregående skole

Idrett

Oppdal Alpint
Melhus Sykkel
Heimdal Håndball damer
Hopp
Kombinert
Langrenn
Skiskyting
Orientering
Strinda Friidrett
Ishockey
Fotball damer
Meråker Skiskyting
Langrenn
Skyting
Steinkjer Friidrett
Langrenn

 


Formidling

Formidling


Senter for Toppidrettsforsking sin formidling er brukerrettet og foregår gjennom tett og god samhandling med Olympiatoppen (OLT) og involverte særforbund underveis i prosjektene. I tillegg er implementering i trenerutviklingsprogram (Topptrener 2 studiet), samt forskningskonferanser, seminarer og andre kommunikasjonskanaler i regi av OLT og involverte særforbund viktige arenaer. Vi gjennomfører eget ph.d.-kurs med fokus på kunnskapsoverføring mellom forskning og praksis, og har stort fokus på dette både gjennom våre utdanninger, veiledning og vår opptreden i prosjekter og seminarer.

Kjersti Buaas. Foto: Olav Stubberud      Torstein Horgmo. Foto: Olav Stubberud

Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU