SenTIF's forskningsstrategi


I Senter for Toppidrettsforskning forskes det på sentrale problemstillinger for norsk toppidrett. Forskningen skal være relevant for toppidrettsprestasjoner og bidra til økt anvendt kompetanse. SenTIF sin spisskompetanse er på betydningen av teknikk og idrettsspesifikke fysiske forutsetninger for toppidrettsprestasjoner. Effekter av ulike typer trening og coaching på disse faktorene er også sentralt i forskningsstrategien. 

Med SenTIF sitt tverrfaglige perspektiv i forskningen, der motorikk, biomekanikk og fysiologi integreres, tilføre vi toppidretten kunnskap utover tradisjonell forskning på motorikk, biomekanikk og arbeidsfysiologi som gjennomføres ved NTNU og andre institusjoner. Vår forskning er basert på grunnleggende problemstillinger innen SenTIFs hovedområde, og gjennom tett dialog og formalisert samarbeid med Olympiatoppen, sikrer vi at fokuset innenfor forskningsarbeidet er målrettet mot de viktigste faktorene for beste praksis.

Forskningssenteret er organisert slik at det ved siden av kontinuerlig forskningsarbeid, skal handle på kort varsel ved ekstraordinære bestillinger fra praksisfeltet. Dermed spiller senteret en viktig rolle både på regionalt og nasjonalt nivå. 

 

Forskningsprosjekt:

Tema på hovedprosjekter som blir gjennomført er:

Utholdenhetsidretter

Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i utholdenhetsidretter

Paralympiske idretter

Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i paralympiske idretter

Tekniske idretter

Balanse, bevegelsesløsninger og fysiske forutsetninger i tekniske idretter

Lagspillidretter

Arbeidskrav og testutvikling i lagspillidrett

Coaching og prestasjonspsykologi

Coaching og prestasjonspsykologiske aspekter i toppidretten


Forskningssamarbeid


Medarbeidere i SenTIF skal undersøke, ha oversikt over og koordinere muligheter til samarbeid med forskere og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, som kan bidra med viktig kunnskap og forsking mot toppidrett. I samarbeid med andre forskere og miljøer er det gode forutsetninger for å utvikle viktig kunnskap om teknikk og motorikk i toppidrett, både gjennom eksperimentell forskning, feltbasert forskning og datasimuleringer.


Utøvere vi forsker på


Et tett og formalisert samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge sikrer at fokuset innenfor forskningsarbeidet er målrettet mot de viktigste faktorene for beste praksis og at forskningen gjøres på dagens og morgendagens toppidrettsutøvere. Vi forsker på følgende utøvere:

 Granåsen Skiteam     Anders Bardal

A-landslagsutøvere i:

  • langrenn
  • skihopp
  • kombinert
  • håndball
  • fotball damer
  • friidrett, sprint
  • kjelkehockey
  • skipigging

Marit Bjørgen      Håndballjentene

Utøvere tilknyttet regionlag i Midt-Norge:

 Stig Tore Svee

Morgendagens toppidrettsutøvere tilknyttet spisset toppidrett:

Videregående skole

Idrett

Oppdal Alpint
Melhus Sykkel
Heimdal Håndball damer
Hopp
Kombinert
Langrenn
Skiskyting
Orientering
Strinda Friidrett
Ishockey
Fotball damer
Meråker Skiskyting
Langrenn
Skyting
Steinkjer Friidrett
Langrenn

 


Formidling


Senter for Toppidrettsforsking  bidra i ulike organer med sin kunnskap og presentere sine funn på seminar og konferanser, både nasjonalt og internasjonalt.

Brukerne (Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund, diverse regions- og landslag) blir løpende orientert om prosjektene og resultatene.

Forskningssenteret arrangerer kvartalvise fagseminarer sammen med OLTMN. 

Kjersti Buaas. Foto: Olav Stubberud      Torstein Horgmo. Foto: Olav Stubberud