Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Phd (1990) i bevegelsesvitenskap, VU Univeristy Amsterdam.

Undervisning: Biomekanikk av menneskelig bevegelse og motorisk kontroll.

Forskning:      Biomekanikk og arbeidsfysiologi av motorisk adferd og idrettsprestasjon

Faglig leder Senter for toppidrettsforskning (SenTIF)