Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Phd (1990) i bevegelsesvitenskap, VU Univeristy Amsterdam.

Undervisning: Biomekanikk av menneskelig bevegelse og motorisk kontroll.

Forskning:      Biomekanikk og arbeidsfysiologi av motorisk adferd og idrettsprestasjon

Faglig leder Senter for toppidrettsforskning (SenTIF)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017