Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Phd (1990) i bevegelsesvitenskap, VU Univeristy Amsterdam.

Undervisning: Biomekanikk av menneskelig bevegelse og motorisk kontroll.

Forskning:      Biomekanikk og arbeidsfysiologi av motorisk adferd og idrettsprestasjon

Faglig leder Senter for toppidrettsforskning (SenTIF)

Section editor Human Movement Science

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016