Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Senter for Toppidrettsforskning.

Min forskning fokuserer på å øke forståelsen for idrettsprestasjoner, gjennom å undersøke fysiologiske og biomekaniske mekanismer, effekter av styrke og utholdenhetstrening og anvendelse av ny teknologi for å oppnå ny kunnskap om disse faktorene under trening og konkurranser. Jeg underviser disse fagområdene på Bachelor, Master og ph.d kurs , samt Topptrener II studiet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner