Bakgrunn og aktiviteter

Utdannelse

 • Bachelor i Bevegelsesvitenskap (1999-2003)
 • Master i Bevegelsesvitenskap (2003-2007)
 • PhD i klinisk medisin (2009-2014)

Faglige interesser

 • Signalprosessering av bevegelsesdata
 • Maskinlæring for prediksjon og risikoanalyser av bevegelsesrelaterte problemer
 • Ikke-linære tidsserieanalyser med spesielt fokus på:
 • Hilbert spektral analyser
 • Wavelet analyser
 • Multifraktale analyser
 • Multiplikative kaskade modeller
 • Lyapunov stabilitet
 • Fraksjonell stabilitet
 • Applikasjoner av analyser mot bevegelser hos eldre og spedbarn med risiko for motoriske problemer

Prosjekter

ADAPT: A personalized fall risk assessment system for promoting independent living

PROMISE: Early diagnosis and intervention in infants at risk of motor disability

Undervisning

 • Introduksjon til signalprosessering i Matlab (BEV3201)
 • Måling av fysisk aktivitet (BEV2101)
 • Motorisk kontroll og bevegelsesproblem (BEV3103)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner