Senter for toppidrettsforskning

Senter for toppidrettsforskning


Senter for toppidrettsforskning er organisatorisk forankret under Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) under fagenhet for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved NTNU. Olympiatoppen er den sentrale samarbeidspartner.

Visjon og formål

Visjon

Nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter med anvendt forskning på sentrale problemstillinger med relevans for prestasjoner i norsk toppidrett. Senteret skal, gjennom sitt forskningsarbeid og brukerrettet formidling, bidra signifikant i å forbedre norske toppidrettsprestasjoner.

Formål

Å drive anvendt forskning med relevans for norske toppidrettsprestasjoner og bidra til økt anvendt kompetanse for funksjonsfriske og funksjonshemmede idrettsutøvere, trenere og ledere. 

Å drive brukerrettet formidling av ny kunnskap om prestasjonsidrett som kan forbedre norske toppidrettsprestasjoner.

Forskning innen prestasjonsidrett

Forskning innen prestasjonsidrett


Forskning innen prestasjonsidrett inkluderer fagfelt som motorikk, biomekanikk, fysiologi, coaching og prestasjonspsykologi. Samarbeidet mellom NTNU og Olympiatoppen Midt-Norge (OLTMN) gir svært gode forutsetninger for å gjennomføre relevant forskning innen dette området:

Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

 

Gertjan Ettema
Professor og faglig leder
E-mail: gertjan.ettema@ntnu.no
Tlf: (+47) 48112969

 

 

Finn oss på facebook

Lokalisering

Toppidrettssenteret i Granåsen

Senter for Toppidrettsforskning er lokalisert i Toppidrettssenteret i Granåsen sammen med Olympiatoppen Midt-Norge.