Senter for toppidrettsforskning


Senter for toppidrettsforskning er organisert under fagenhet for geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Olympiatoppen er den sentrale samarbeidspartner.

Visjon

Nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter med anvendt forskning på sentrale problemstillinger med relevans for prestasjoner i norsk toppidrett. Senteret skal, gjennom sitt forskningsarbeid og brukerrettet formidling, bidra signifikant i å forbedre norske toppidrettsprestasjoner.

Formål

Å drive forskning som er relevant for toppidretten og bidra til økt anvendt kompetanse for funksjonsfriske og funksjonshemmede idrettsutøvere, trenere og ledere. 

Å drive brukerrettet formidling av ny kunnskap om prestasjonsidrett som kan forbedre norske toppidrettsprestasjoner.

Forskning innen prestasjonsidrett


Forskning innen prestasjonsidrett inkluderer fagfelt som motorikk, biomekanikk, fysiologi, coaching og prestasjonspsykologi. Samarbeidet mellom NTNU og Olympiatoppen Midt-Norge (OLTMN) gir svært gode forutsetninger for å gjennomføre relevant forskning innen dette området:


 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook

Toppidrettssenteret i Granåsen

Senter for Toppidrettsforskning er lokaliserert i Toppidrettssenteret i Granåsen sammen med Olympiatoppen Midt-Norge.