Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Fem personer står på rekke og smiler. Foto.

Opptak

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak.


Om studieprogrammet

Om lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Hvordan kan mer kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid gi oss en bedre skole? Hvordan kan jeg som lærer bidra?

Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning passer for deg som vil være en pådriver, støttespiller og leder for utviklingsprosjekter knyttet til skole og samfunn.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning kvalifiserer deg til lærerarbeid med vekt på forsknings- og utviklingsarbeid. Du vil også kunne veilede lærerstudenter knyttet til praksis i skolen.

Det er behov for flere lektorer med FoU-kompetanse i skoleverket, og om få år vil det bli svært stor avgang av lærere med lektorkompetanse.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning er toårig og er på 120 studiepoeng.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 studiepoeng), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieinnhold boks fremside

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet


Studiemiljø

Undervisningen på masterprogrammet i fagdidaktikk er samlingsbasert, med undervisningssamlinger i Trondheim de tre første semestrene av studiet. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil være undervisningssamlingene. Studentene på masterprogrammet kommer fra ulike deler av landet, og har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: 
Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.