Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag

Undervisning i ambulansefaget.

Om fag- og yrkesdidaktikk

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag- eller yrkeskompetanse, bransjens eller virksomhetens kompetansebehov og -utvikling.


Nytt kull 2018/2019

Samlingsukene for kullet med oppstart høsten 2018 er:

  • Høst 2018: Mandag–fredag i ukene 36, 39, 43, mandag–onsdag i uke 46
  • Vår 2019: Mandag–fredag i ukene 3, 7, 14, tirsdag–fredag i uke 17

Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweben velger du

  • 1688 Fag- og yrkesdidaktikk - studieretning yrkesfag

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i yrkesdidaktikk, vil du være kvalifisert for undervisning i og ledelse av yrkesfaglig utdanning på universitet- og høgskolenivå. Du kan også jobbe som leder og opplæringsansvarlig med utviklingsfokus i bedrifter og ved opplæringskontor, og du kan jobbe med FoU-ledelse og systematisk utviklingsarbeid i utdanningssystem og arbeidsliv.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at studentene på studiet har mulighet til å være i arbeid samtidig som de gjennomfører studiet. Det vil normalt være 3-4 samlinger á 4-5 dager per semester ved fulltidsstudium.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på Campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Yrkesfag
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april