Hva kan jeg bli?

Materialteknologi - masterstudium (5-årig)

Hva kan du bli?

Jobbmuligheter

En ferdig utdannet materialteknolog har mange jobbmuligheter, og det er stor spredning både geografisk, faglig og i typen stillinger de går inn i. Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering innenfor materialteknologi er stor, både i Norge og i utlandet.

Produksjon og bearbeiding av materialer er en dominerende del av norsk industrivirksomhet. I Norge utgjør materialrelatert industri ca. 40 prosent av samlet landbasert industriproduksjon.

Mange materialteknologer er i dag ansatt i store multinasjonale industriselskaper som Elkem, Hydro, Equinor og Aker Solutions. En mastergrad i materialteknologi gir samtidig grunnlag for opptak til videre doktorgradsstudier for den som ønsker en karriere innenfor forskning, enten i industrien eller i et institutt/universitetsmiljø, eksempelvis SINTEF og IFE.

Alternativt kan tverrfagligheten som ligger innebygget i dette masterprogrammet utnyttes til videre spesialisering innenfor salg og markedsføring, ledelse eller administrasjon.

I løpet av studietiden får du god anledning til å bli kjent med mulige arbeidsgivere, blant annet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner, bedriftspresentasjoner eller ved å skrive prosjekt- og masteroppgave med industritilknytning. Slik kan du knytte verdifulle kontakter mot næringslivet.

 

Studentintervju

Emilie Bjønnes (23)

Uteksaminert våren 2022 med graden
Sivilingeniør, Materialteknologi

Hva jobber du med?
— Jeg jobber som forskningsingeniør i Morrow Batteries. Her prøver jeg og kollegaene mine å lage fremtidens batterier som er mer miljøvennlige og uten kobolt. Vi skal lage batterier til både transportsektoren, som elbiler, og til energilagring. Når sola steiker eller vinden blåser så trenger både solkraft og vindkraft mellomlagring av energien, og da trenger vi batterier forteller hun engasjert.

I forskningsgruppen hennes er 3 av 4 er NTNU-studenter. To har studert Materialteknologi, sivilingeniør på NTNU og den tredje studenten fra NTNU har studert Industriell kjemi og bioteknologi, sivilingeniør.

— Vi jobber med tre typer materialer og personlig har jeg fått ansvaret for grafitt. To i gruppen min jobber med katodematerialet LMNO og den siste personen jobber med et hemmelig materiale som vi bare kaller for material X. Målet er å designe elektrodene på en best mulig måte slik at de er kompatible med hele batterisystemet, forteller Bjønnes.

Hva er det beste med jobben din?

— Det er veldig kjekt å få så mye ansvar som nyutdanna. Det er også veldig spennende å komme i en såpass ny bedrift. Morrow er en start-up, men ingen ordinær start-up men en industriell en. Vi er rundt 100 ansatte totalt som ikke er så mange med tanke på ambisjonsnivået til bedriften, forteller Bjønnes ivrig.  

Hun forteller også at det internasjonale miljøet i Morrow Batteries gjør det til en spennende arbeidsplass.

— Den siste personen i gruppen min er fra USA. Det er ikke veldig mange som har ekspertise på batterier enda i Norge. Det gjør at Morrow henter inn folk fra hele verden som gjør at man blir kjent med folk fra hele verden, sier hun.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

— Helt siden jeg fikk høre om Morrow Batteries og deres visjon om å lage de mest bærekraftige batteriene i verden var jeg veldig interessert i å kunne jobbe der selv, ettersom jeg hadde spesialisert meg på batterier i løpet av studiet.

— Jeg meldte derfor min interesse til Morrow tidlig høst på siste året på masteren og fikk da tilbud om et intership ved siden av studiet fra oktober til desember. På denne måten ble både jeg bedre kjent med Morrow og motsatt. Dette førte til at jeg mot slutten av internshipet fikk et tilbud om fast ansettelse etter studiet, ettersom begge parter følte det var en god match

 

Hvordan tror du de neste årene blir i jobben din?

— Jeg tror denne jobben bare blir mer og mer spennende. Morrow bygger nå et forskningssenter Battery Research Center i Grimstad. Det blir ferdig våren 2023. Nå er vi lokalisert på Universitetet i Agder hvor vi har en midlertidig lab. Det blir kjempebra å flytte inn i helt nye fasiliteter med en svær flunkende ny lab, forteller hun og legger til at også Morrows batterifabrikken i Arendal er i ferd med å bygges. 

Videre studier

PhD candidates Henning Kaland and Jacob Hadler-Jacobsen in the lab. Photo: Per Henning/NTNU
PhD candidates Henning Kaland and Jacob Hadler-Jacobsen in the lab.
Photo: Per Henning/NTNU

Hvis du ønsker dyp kompetanse innenfor et interesseområde, er kanskje en ph.d.-utdanning noe for deg?

Lønnet utdanning: Med en sivilingeniørutdannelse innenfor materialteknologi kan du velge blant flere ulike ph.d.-utdanninger ved Fakultet for naturvitenskap.

Disse ph.d.-programmene har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Les mer om de aktuelle ph.d.-programmene

Søk materialteknologi på NTNU


Jobbmuligheter for materialteknologi

  • Student på lab. Foto.

Ressurspublisering

Doktorgradsstipendiat i materialteknologi

Doktorgradsstipendiat i materialteknologi Navn: Harald Norrud Pollen
Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i materialteknologi
Uteksaminert: 2018
Yrke: Stipendiat ved NTNU, Institutt for materialteknologi
 

Det beste ved jobben min er at jeg kan sette meg dypt inn i en problemstilling.

Øker rekkevidden på el-biler

Øker rekkevidden på el-biler Navn: Heidi Thuv
Uteksaminert: 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i materialteknologi (toårig master), med spesialisering i materialutvikling og -bruk
Arbeidsgiver:  NTNU i Trondheim
Tittel: Stipendiat (ph.d.)

Jeg jobber som stipendiat (ph.d.) på et prosjekt der vi vil skape en helt ny batteriteknologi (Litium-luft) som kan gi flere ganger dagens rekkevidde for el-biler. Min oppgave er å få elektroden og elektrolytten til å fungere sammen ved gjentatte opp- og utladninger uten at batteriet mister kapasitet og uten at det gir noen betydelig sikkerhetsrisiko

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.


Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.