Studiemiljø

Materialteknologi - masterstudium (5-årig)

Studiemiljø

En klasse med ca. 30 studenter, og faddere som hjelper deg inn i studentmiljøet fra første dag – det er hva som møter deg når du begynner på materialteknologi. Med sosiale tilstelninger som grilling, idrettsdag og mye annet hele året, blir klassen fort kjent og mange skaper vennskap som varer livet ut.

Gjennom daglig kontakt på lesesalen, forelesninger, lab-arbeid og bedriftsbesøk blir studentene våre godt kjent med hverandre, både innad i klassen og på tvers av trinnene

Klassefølelse, samhold og den personlige kontakten med faglærerne gjør at studiet i materialteknologi skiller seg fra de fleste andre universitetsstudier.


Linjeforeningen «De Høylegerte»

Materialteknologi har sin egen linjeforening, som disponerer en egen hytte og arrangerer utflukter og sosiale sammenkomster året rundt. Ønsker du å engasjere deg i foreningen er det flere ulike verv du kan ha.

Studentene på materialteknologi er også tilknyttet Bergstudentenes Forening, som er en felles linjeforening med masterstudiene på petroleum, tekniske geofag og realfagsstudiet geologi. Dette gir deg muligheten til å bli kjent med studentene fra disse fagene også. Foreningen har blant annet eget korps og eget kor, som du kan bli med i.

 

Ekskursjoner og turer

Allerede det første året får du være med på besøk til ulike bedrifter i Norge som har materialteknologi som nøkkelkompetanse. Senere drar alle studentene det tredje året på en ekskursjon til det store utland.

De siste årene har denne vært lagt til land som Kina, Malaysia, Sør-Korea, Japan, USA og Brasil, Singapore, Tyskland og Nederland. Ekskursjonene er fulle av læring, utvikling og sosiale opplevelser, og gir deg minner for livet.

 

Praksis i arbeidslivet

I løpet av studietiden får alle studentene ved sivilingeniørstudiene gjennomføre 12 ukers praksis i arbeidslivet, hvorav seks av disse skal være relevante for studiet.

De fleste studentene er så heldige at de får en relevant sommerjobb etter 3. klasse. Jobbene varierer fra å være "på gulvet" i et smelteverk hos Hydro eller Elkem - til prosjektarbeid og -ledelse i Equinor.

PK Foto. Studentsamarbeid er viktig i studietiden. Materialteknologistudentene har egen lesesal.
PK Foto. Studentsamarbeid er viktig i studietiden. Materialteknologistudentene har egen lesesal.