Hva lærer jeg

Materialteknologi - masterstudium (5-årig)

Hva lærer du?

To studenter i blå kjeldress måler opp materialer på en vekt på lab. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Vil du bidra til bærekraftig utvikling av materialer?

Master i materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår blant annet i transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og oljeproduksjon og påvirker samfunnet og dagliglivet vårt i stor grad.

Du lærer om utvikling og produksjon av materialer og hvordan materialenes egenskaper avhenger av sammensetning og produksjonsmetode. Hvordan vi velger riktig materiale for ulike bruksområder, lærer du også ved å velge å ta en master i materialteknologi.

Uten kunnskap og kompetanse om materialer, vil ikke hverken «det grønne skiftet» eller «sirkulær økonomi» kunne realiseres. Det er ingen mulighet for at materialer skal gå av moten! Du har gode muligheter til å bidra til en bærekraftig fremtid ved å studere materialteknologi.

Sivilingeniørutdannelsen i materialteknologi ved NTNU er et tverrfaglig studium. Det passer for deg som ønsker å jobbe med praktiske problemstillinger med støtte i avansert teori. Materialteknologi er en blanding av kjemi, fysikk og matematikk, og utgjør et av verdens største fagfelt innenfor industri, teknologi og forskning.

Her er to hovedgrunner til å ta en master i materialteknologi

  • Tverrfaglighet: Du er interessert i anvendt naturvitenskap (matematikk, fysikk, kjemi, etc.)  
  • Jobbsikkerhet: Materialer og deres framstilling er sentralt for verdens utvikling og det vil være et stort behov for materialteknologer også fremover

6 grunner til å studere materialteknologi

Hva er materialteknolog

To studenter smiler mens de gjør gruppeoppgaver. Foto

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Hva er materialteknologi?

Materialteknologi er en av menneskehetens viktigste vitenskaper. Det er ikke tilfeldig at de ulike tidsaldrene er oppkalt etter hvilke materialer vi har hatt kunnskap til å fremstille og bruke. Steinalderen, bronsealderen og jernalderen har alle diktert hvilke muligheter mennesker har hatt. Materialteknologi har dannet grunnlaget for fremgang i andre vitenskaper og kalles derfor ofte en muliggjørende teknologi.

I dag er materialenes egenskaper noe folk flest kanskje ikke tenker over, men kunnskap om materialer er fremdeles en forutsetning for ny og forbedret teknologi.

Navnet materialteknologi er veldig beskrivende. Det omfatter alt vi lager ting av, som betong, glass, polymerer (plast), metaller, halvledere, keramer og oksider. Ved sivilingeniørstudiet i materialteknologi på NTNU ligger fokus på de områdene som er sterkt representert i norsk industri og forskning. Det vil si produksjon og bearbeiding av metaller som aluminium og silisium, og utvikling av materialer med spesielle egenskaper. Dette kan være sterke og seige ståltyper, biomedisinske implantat, og uorganiske material for bruk i solceller, batterier og andre teknologier for fornybar energi. Bruksområdene for norsk materialteknologi er mange.

Uansett hvilket av disse bruksområdene det er snakk om, handler fagfeltet om alle stadiene fra forbedring av fremstillingsprosess og resirkulering av materialer til utvikling av nye materialtyper.  Design og produksjon av ny teknologi skjer ofte ved hjelp av avanserte datasimuleringer av prosessen.

Fremstilling av materialer er ofte veldig energikrevende, eller det kan være forbundet med uønskede utslipp som for eksempel av CO2. I denne sammenhengen handler materialteknologi om å forstå og kontrollere fremstillingsprosessen slik at energiforbruket, miljøpåvirkningen og kostnader reduseres, samtidig som kvaliteten på produktet forbedres.

Materialteknologi handler også om hvordan man kan skreddersy materialers egenskaper. Et fly trenger materialer som er lette og sterke, et litium-ionbatteri må lagre mye energi og lades ut fort, en solcelle må klare å utnytte energien fra sollyset på en effektiv måte – og en skyskraper må være så sterk, solid og sikker som mulig. For å oppnå dette kreves det en forståelse av sammenhengen mellom materialenes makroskopiske egenskaper og mikroskopisk struktur, samt kjemisk sammensetning og fremstillingsmetode.

Som materialteknologistudent vil du ta del i utviklingen av et av verdens viktigste og mest fremtidsrettede vitenskapsområder.


Ville vite mer om grønn energi

Ville vite mer om grønn energi

En smilende Karoline. Foto.
Foto: Privat/NTNU

Jeg valgte å studere materialteknologi fordi det er et tverrfaglig studie med blanding av både fysikk og kjemi. Først og fremst var jeg på utkikk etter et studie med fokus på grønn energi, og materialteknologi har flere fag om både solceller og batterier. Les mer på studentbloggen her.