Materialteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig, Trondheim

Materialteknologi

– Vi ønsker deg som vil utvikle morgendagens materialer!

Materialteknologi

Om opptak

Om opptak

Fra og med studieåret 2019/20 vil det ikke bli gjort eget opptak for dette studiet. Tilbudet i det 2-årige masterprogrammet i Materialteknologi vil videreføres i studieprogrammet Materials Science and Engineering (MSMT).

For informasjon om opptak se https://www.ntnu.edu/studies/msmt/admission   


Om materialteknologistudiet

Om materialteknologistudiet

Toårig masterprogram i materialteknologi er studiet for deg som ønsker å spesialisere deg innen materialteknologi. Du vil i dette studiet lære mer om både produksjon og utvikling av materialer, hvordan materialenes egenskaper avhenger av sammensetning og  produksjonsmetode, og hvordan vi velger riktig materiale for ulike bruksområder.
Les mer om studiet i materialteknologi.


Opptakskrav

Opptakskrav

Studenter til det 2-årige masterprogrammet tas opp på grunnlag av fullført ingeniør- eller bachelorutdanning fra statlige ingeniørhøgskoler.

Søk opptak via NTNUs søknadsweb, søknadsfristen er 15. april 2017


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Materialteknologi er et tverrfaglig studium, og jobbmulighetene er mange. Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering i materialteknologi er stor både i Norge og utlandet. Som materialteknolog står du overfor spennende utfordringer med hensyn til miljøvennlig utnyttelse av våre nasjonale ressurser. Du kan for eksempel jobbe med miljøvennlig fremstilling og resirkulering av ulike metaller, materialvalg tilpasset de tøffe forholdene offshore, eller utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi. Du kan også bidra med å utvikle bærekraftig energiteknologi som solceller og brenselceller eller utvikle morgendagens batterier til elektriske kjøretøy. 


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Du kan velge blant de tre hovedprofilene ressurser, energi og miljø, materialutvikling og -bruk og materialer for energiteknologi. Disse har felles obligatoriske emner i tillegg til valgbare emner som velges ut fra hovedprofil og egen interesse.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIMT
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk
Adgangsbegrensning: Ja.

Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: Det vil ikke være eget opptak til dette studiprogrammet studieåret 2019/20