Materialteknologi

Materialteknologi

Materialteknologi - masterstudium 5-årig (Sivilingeniør)

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 40
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MTMT, Tue Jun 18 04:42:26 MEST 2024 | M5

Materialteknologi er en blanding av kjemi, fysikk og matematikk, og utgjør et av verdens største fagfelt innenfor industri, teknologi og forskning.

Sivilingeniørprogrammet i materialteknologi er studiet for deg som vil lære mer om materialene som omgir oss. Materialer inngår blant annet i transport, bolig, elektronisk utstyr, matproduksjon og industriell produksjon. De påvirker samfunnet og dagliglivet vårt i stor grad. Materialteknologi er viktig for å utvikle bærekraftige løsninger og ny teknologi.

Sivilingeniørutdannelsen i materialteknologi ved NTNU er et tverrfaglig studium og passer for deg som ønsker å jobbe med praktiske problemstillinger med støtte i avansert teori.

Ved å ta en master i materialteknologi lærer du:

 • Å vurdere hvordan materialenes mikrostruktur og bruksegenskaper styres av deres kjemiske sammensetning og hvordan de blir produsert og behandlet
 • Om materialteknologi, materialkarakterisering (med laboratorieerfaring), materialegenskaper, bærekraftig materialfremstilling og elektrokjemi samt grunnleggende kunnskaper innen transportfenomener, fluiddynamikk, varmestrømning, mekanikk og bærekraftanalyser.
 • Viktige karakteriseringsteknikker for materialer; lysmikroskopi, elektronmikroskopi og røntgendiffraksjon i tillegg til analyse av mekaniske og kjemiske egenskaper.
 • Om teknologiledelse, entreprenørskap, innovasjonsprosesser, digitalisering, økonomi samt god kunnskap innen helse, miljø og sikkerhet.
 • Å ta i bruk nye forskningsresultater. Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Les mer om hva du lærer

Etterspørselen etter sivilingeniører med spesialisering innenfor materialteknologi er stor både i Norge og i utlandet, og en ferdig utdannet materialteknolog har mange jobbmuligheter. Produksjon og bearbeiding av materialer er en dominerende del av norsk industrivirksomhet. I Norge utgjør materialrelatert industri ca. 40 % av samlet landbasert industriproduksjon. I løpet av studietiden får du god anledning til å bli kjent med mulige arbeidsgivere, blant annet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner, bedriftspresentasjoner eller ved å skrive prosjekt- og masteroppgave med industritilknytning. Du kan dermed knytte verdifulle kontakter mot næringslivet mens du studerer.

Les mer om jobbmulighetene

Klassefølelse, samhold og den personlige kontakten med faglærerne gjør at studiet i materialteknologi skiller seg fra de fleste andre universitetsstudier. Sosiale tilstelninger som grilling, idrettsdag skaper samhold, og mange knytter vennskap som varer livet ut.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørstudiet i materialteknologi er et 5-årig masterprogram. De 2 første årene er felles for alle på studieprogrammet. Fra 3. år velger du én av tre hovedprofiler basert på interesse. De tre hovedprofilene er «Ressurser, energi og miljø», «Materialutvikling og –bruk», og «Materialer for energiteknologi».

Les mer om studiets oppbygning

Opptak skjer gjennom Samordna Opptak med søknadsfrist 15. April. Studiet har spesielle opptakskrav: ING4R2 Opptakskravet kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Studiet har både Ordinær kvote og Kvote for førstegangsvitnemål.

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om masterprogrammet i materialteknologi eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre.

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter