Kontakt

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Kontakt

Studieveiledning MTKOM

Søknad og opptak 

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Faglig veiledning for studenter og utenlandsopphold 

Hvis du er allerede student og har faglige spørsmål rundt studiet, ta kontakt med en faglig studieveileder ved instituttet. De hjelper deg spesielt med: 

 • studieretningsvalg 
 • faglig veiledning 
 • utenlandsopphold, spesielt faglige spørsmål. Generell info rundt utenlandsopphold får du ved internasjonal seksjon.  
 • faglig godkjenning av emner før og etter utveksling 

Ta kontakt ved å sende epost til studieveileder@komtek.ntnu.no. Bruk denne adressen også hvis du er i tvil hvem du skal kontakte.


Generell studieveiledning 

Har du generelle spørsmål om studiet, kan du ta direkte kontakt med studieveileder Aud Bakken ved IE fakultetet. Det gjelder spesielt: 

 • Spørsmål om utdanningsplan 
 • Studieprogresjon 
 • Søknad om innpassing av emner fra andre høgskoler eller universitet (ved utenlandsopphold, ta kontakt med studieveileder@komtek.ntnu.no isteden.
 • Søknad om permisjon 
 • Godkjenning av praksis 
 • Utfordringer i studiehverdagen
 • Henvendelser angående tilrettelegging av studiet, sykdom, psykososiale spørsmål, studiemiljø og trivsel.
  ​​​​​​​

Studieveileder

Ta kontakt med Aud ved å sende epost og eventuelt be om et møte. Det gjelder ikke utenlandsstudier eller faglig veiledning som gjelder spesielle emner. Hvis du er i tvil, kan du alltid ta kontakt med oss via studieveileder@komtek.ntnu.no, som sender deg rett sted. 

Faglig veileder​​​​​​​Kontakt med programansvarlig

Hvis du allerede er student og har spørsmål eller tilbakemelding om hvordan studiet er organisert, kvalitet av programmet eller har forslag til forbedringer kan du ta kontakt med programansvarlig. 

Strek


Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​