Studiets oppbygning

Cybersikkerhet og datakommunikasjon - masterprogram (sivilingeniør), 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Studenter på lab
Det er viktig å prøve ut systemer i praksis. Foto: Geir Mogen.
Studiet Cybersikkerhet og datakommunikasjon er et femårig masterprogram som gir deg tittelen sivilingeniør.

De tre første årene fokuserer på grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Noen av fagene er digital økonomi, datamaskiner og digitalteknikk, teknologiledelse, algoritmer og datastrukturer, mobil- og nettjenester og informasjonssikkerhet. Studiet kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i lab. For å forstå hvordan noe faktisk fungerer, er det viktig å få prøvd ut systemer i praksis.

 

Etter tre år kan du spesialisere deg innen i en av de tre hovedprofilene:
 
  • Nettsystemer
  • Informasjonssikkerhet
  • Digital økonomi
 
Fjerde studieår består av emner knyttet til hovedprofilen, et komplementært emne og et tverrfaglig prosjekt med Eksperter i team. Det komplementære emnet du velger vil bidra til å gi deg en større forståelse og for eksempel økt kunnskap om konsekvenser av teknologi og/eller gi deg et bedre grunnlag for å kunne ta lederoppgaver.
 
Femte studieår er det siste og avsluttende året i sivilingeniørgraden. Høstsemesteret består av et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne innen hovedprofilen du har valgt, og til et nytt komplementært emne. Vårsemesteret siste studieår står masteroppgaven på planen. Masteroppgaven kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift.
 
 
 
Illustrasjon av studieplan.
Illustrasjon av studieplan.

 

Hovedprofiler

Nettsystemer

Dette er hovedprofilen for deg som vil utvikle og forstå arkitekturen bak nettbaserte tjenester og applikasjoner. Det gir deg dyp kompetanse og ferdigheter innen kommunikasjonsnett, nettbaserte tjenester og applikasjoner. Du vil lære å mestre tekniske utfordringer som krever forståelse av samspillet mellom funksjonelle og ikke-funksjonelle krav og samfunnsmessige behov. Nettbaserte tjenester har strenge sanntids- og pålitelighetskrav. God arkitektur og systemer som er stabile og riktig skalert er viktig.

Informasjonssikkerhet

Dette er hovedprofilen for deg som er opptatt av sikkerhetsaspektet i kommunikasjonsteknologi og ønsker å identifisere sikkerhetstrusler. Det gir deg spesialkunnskap om sikring mot misbruk, avlytting og sabotasje av nettet og informasjon. Du vil få inngående kunnskap om kryptering og lære prinsipper, metoder og algoritmer for sikring av data som transporteres over nett, eller som lagres eller prosesseres av nettbaserte tjenester og applikasjoner.

Digital økonomi

Dette er hovedprofilen for deg som vil ha en dyp og overordnet forståelse for kommunikasjonsteknologi og digitale tjenester med forretningsmodeller, modellering, samfunnsbehov og forbrukeratferd. Det gir deg spesialkunnskap om det økonomiske fundamentet for IKT-industrien og verdiskapning. Tekniske og økonomiske konsekvenser av samfunnets bruk av kommunikasjonsnett, nettbaserte tjenester og informasjonssikkerhet er også viktige områder. Endringstakten i teknologi og marked er stort. Kunnskap om metodikker og prinsipper innen digital økonomi er veldig verdifult.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan