Studiets oppbygning

Cybersikkerhet og datakommunikasjon - masterprogram (sivilingeniør), 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Sivilingeniørstudiet gjennomføres på 5 år og tilsvarer 360 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim. Utdanningen gi deg kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjonssystemer, digital sikkerhet og nett.

Studiet kombinerer teori og praktisk opplæring. Undervisningen består av forelesing, selvstendig arbeid og i grupper med andre studenter. 

 

Generelle oppbygning:

1. - 3. studieår

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår den første uken av semesteret. 
De tre første årene har fokus på grunnleggende fag (emner) i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Noen av fagene er digital økonomi, datamaskiner og digitalteknikk, teknologiledelse, algoritmer og datastrukturer, mobil- og nettjenester og informasjonssikkerhet.

Etter tre år kan du spesialisere deg innen i en av tre hovedprofiler:

4. studieår

Etter tre år kan du spesialisere deg innen i en av de tre hovedprofilene: Nettsystemer, Informasjonssikkerhet eller Digital økonomi.

Fagene er knyttet til hovedprofilen og består av et komplementært fag og det tverrfaglige prosjektet Eksperter i team. Det komplementære faget vil bidra til å gi deg en større forståelse og økt kunnskap om konsekvenser av teknologi. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for å kunne ta lederoppgaver.

5. studieår

Høstsemesteret består av ett vaglfag, fordypningsfag og fordypningsprosjekt. Studiet avsluttes med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forsknings-, innovasjon og utviklingsarbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Masteroppgaven kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift.
 


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan