SIVILINGENIØR / MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Kommunikasjonsteknologi

– Søk opptak

Studenter første studieuke

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak      


Slik søker du

Faglige bakgrunnskrav

  • Generell studiekompetanse
  • R1 + R2 og Fysikk 1
    Tilsvarer 3MN eller 3MX og 2FY i Reform 94
  • Karakteren 4 eller bedre i R2, 3MX eller 3MN

Antall studieplasser og poenggrenser for opptak

  • Antall studieplasser: 40
  • Poenggrenser: 57 (ordinær), 55,2 (førstegangsvitnemål)

Mangler du faglige bakgrunnskrav?

Ingeniørforkurs er relevant for de som ikke tilfredstiller de faglige bakgrunnskravene for opptak til datateknikk.

I ingeniørforkurs får du dekket pensumet til R1, R2 og Fysikk 1. Du trenger karakteren C eller bedre i faget som dekker R2.


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 57 55,2
2016 56,4 53,2
2015 54,7  54
2014 54,5 52,9
2013 53,2 51,1
2012 51,3 49,4

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass..