Opptak

Cybersikkerhet og datakommunikasjon - masterprogram (sivilingeniør), 5-årig - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i R2

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.
     

Mangler du faglige bakgrunnskrav?

Forkurs er relevant for de som ikke tilfredsstiller de faglige bakgrunnskravene for opptak til datateknikk. I forkurset får du dekket pensumet til R1, R2 og Fysikk 1. Du trenger karakteren C eller bedre i faget som dekker R2.
 

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift
 

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 59,0 56,1
2022 57,1 56,6
2021 58,1 56,1

​​​Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

For tidligere års poenggrenser, se Samordna opptaks side "Tidligere poenggrenser".