Kommunikasjonsteknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Søk opptak


Studenter første studieuke

Slik søker du

Slik søker du

  • Samordna opptak studiekode: 194 770
  • Søknadsfrist: 15. april

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse.
  • R1 + R2 og Fysikk 1.

For andre veier til opptak, se samordna opptaks side "Opptakskrav og poeng".


Antall studieplasser og poenggrenser

Antall studieplasser: 60

Poenggrenser 2019/2020

  • Førstegangsvitnemål – 56,4 poeng
  • Ordinær kvote – 58,9 poeng

Mangler du faglige bakgrunnskrav?

Forkurs er relevant for de som ikke tilfredsstiller de faglige bakgrunnskravene for opptak til datateknikk. I forkurset får du dekket pensumet til R1, R2 og Fysikk 1. Du trenger karakteren C eller bedre i faget som dekker R2.


Tidligere opptaksgrenser

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 58 55,7
2017 57 55,2
2016 56,4 53,2
2015 54,7  54
2014 54,5 52,9
2013 53,2 51,1
2012 51,3 49,4

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass..

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak