Hva kan jeg bli?

Cybersikkerhet og datakommunikasjon - masterprogram (sivilingeniør), 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Du vil være med på å utvikle og vedlikeholde tjenestene og verktøyene som har revolusjonert måten vi kommuniserer, samhandler og deler informasjon på. Verdifull og sensitiv data utveksles stadig mer, og fremtidens nett og datakommunikasjon krever trygge og sikre kommunikasjonsløsninger til enhver tid. Cybersikkerhetstrusler og menneske- eller system-relaterte faktorer må håndteres, unngås eller forsvares for å få dette til. Du kan spille en nøkkelrolle i beskyttelsen av morgendagens digitale infrastruktur, sårbare brukere, og viktige samfunnstjenester.

Ved å utvikle bedre, sikrere, raskere og enklere systemer og tjenester kan du for eksempel bidra til å bedre livskvaliteten og mestringsevnen for mennesker som trenger ekstra støtte og omsorg. Du kan være med på å utvikle innovative, brukersentrerte og bærekraftige digitale løsninger i ulike sektorer som helse, energi, transport, utdanning, underholdning og mer.

Du kan jobbe med neste generasjons mobilnett, smarte byer, kommunikasjon i strømnett eller produksjonsanlegg på land og til sjøs. Ved å bidra til utviklingen av intelligente løsninger, kan du bidra til mer effektive, miljøvennlige og livskvalitetsfremmende bymiljøer som er rustet for fremtidens utfordringer.

Du vil få en bred utdanning med mange jobbmuligheter i et godt internasjonalt arbeidsmarked.

Du kan jobbe med:

 • planlegging, design, drift og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner
 • digital sikkerhet og digital etterforskning
 • systemutvikling og programmering
 • rådgiving, ledelse, salg og markedsføring
 • system-, og programvareutvikling
 • undervisning og forskning

Du kan jobbe innen:

 • informasjons- og sikkerhetsavdelinger i store og mellomstore bedrifter
 • konsulentbedrifter og programvarehus
 • nettoperatører og telekommunikasjonsindustri
 • maskinvare- og programvareindustri, utstyrs- og systemleverandører.
 • forsvaret
 • offentlige tjenester og etater
 • medisinsk teknologi
 • romfartsindustri
 • har du en god idé, kan du skape din egen arbeidsplass ved å bli gründer.

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.
 

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen kommunikasjonsteknologi og sikkerhet:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon