Studieplan

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Studiets oppbygning

– Industriell økonomi og teknologiledelse

Indøk er et 5-årig studieprogram som leder fram til en Sivilingeniørgrad. Hvert studieår består av to semester, ett høstsemester og ett vårsemester. I de fire første studieårene består hvert semester av fire emner og det blir gitt karakter i hvert emne etter hvert semester.

Studieplanen består av ca. 40% teknologiske emner, 20% metodeemner som matematikk, statistikk og fysikk, og ca. 40% økonomiske/administrative emner. Mengden teknologiemner er størst i de tre første årene og avtar i de to siste, samtidig som mengden økonomi- og administrasjonsemner (Indøk-emner) øker. Når du begynner på studiet vil du velge teknologiretning. I 3. årskurs vil du spesialisere deg innen teknologi ved å velge en fagretning innenfor teknologiretningen.   I 4. årskurs vil du spesialisere deg i økonomi/ledelse ved å velge en hovedprofil i 4. årskurs (se figur under). Energi og miljø Produktutvikling og produksjon Marin teknikk Kunstig intelligens Programvaresystemer Elektrisk energiteknikk Varme og energiprosesser Produksjons- og kvalitetsteknikk Marin prosjektering og logistikk Driftsteknikk Anvendt økonomi og optimering Prosjektledelse Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse Strategisk endringsledelse Investering, finans og økonomistyring Innovasjon og entreprenørskap Helse, miljø og sikkerhet