Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for fysikk

  • Xiao Dong Yang studerer en solcelle. Forskningen tar sikte på bygge en mer solid og effektiv solcelleteknologi. Foto: Per Henning/NTNU
  • Celler på spikermatter – hvordan nanonåler kan avsløre kreftens hemmeligheter. Photo

Forskning og undervisning ved Institutt for fysikk er både eksperimentell og teoretisk, og dekker flere fagfelt. Her studerer vi materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Institutt for fysikk (IFY) er et av seks institutter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT). Instituttet har 160 ansatte og underviser to tusen studenter hvert år.

Kontakt

Ansatte ved Institutt for fysikk

Telefon: +47 73593478

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk NTNU, 7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse