Institutt for fysikk

Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap. Hele vårt levesett er preget av teknologisk utvikling som har sitt utspring i fysikkens landevinninger.

Med forskning over et vidt spekter av naturvitenskap og teknologi, gir et studium ved Institutt for fysikk et solid fundament for en framtidig karriere. Fysikken er både eksperimentelt og teoretisk rettet, ofte på tvers av de vanlige faggrensene. Sentrale forskningsområder ved Institutt for fysikk er materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttets vitenskapelige medarbeidere gjør en betydelig innsats for å øke interessen for fysikk ved å utbre forståelsen av hvor sentral og grunnleggende denne vitenskapen er i et moderne samfunn.

Institutt for fysikk ved NTNU har ca. 180 ansatte og  i løpet av et år følger over 2000 NTNU-studenter undervisning ved instituttet.


Aktuelt

- Nyheter og mediaklipp fra og om fysikk

Ein fysikars våte draum

Jacob Linder04.11. 2104
Jacob Linders draum er å finne ukjente lover og grunnleggande mekanismar i naturen – og klare å framstille det matematisk, i ei likning.

Ein fysikars våte draum

Jacob Linder04.11. 2104
Jacob Linders draum er å finne ukjente lover og grunnleggande mekanismar i naturen – og klare å framstille det matematisk, i ei likning.

–  Fysikk er den mest grunnleggande vitskapen, og bidrar til at vi kan forstå ulike fenomen på fundamentalt nivå. Drivkrafta for ein teoretisk fysikar som meg er nettopp ønsket om å utforske, forstå og kunne forklare dei grunnleggande mekanismane, og oppdage nye, seier Linder.

Jacob Linder studerer kvanteteori for faste stoff, spinntronikk og forholdet mellom ferromagnetisme og superleding.

Les mer i Gemini.no om fysikkprofessor Jacob og hans forskning


Tue, 04 Nov 2014 15:57:28 +0100

Om elektrisk strøm generert av spinnbølger i Nature Nanotechnology

12.11. 2014
Arne Brataas. Foto: Geir MogenProfessor Arne Brataas er «corresponding author» i en nylig publisert artikkel i Nature Nanotechnology. Forskningsresultatene er et resultat av et samarbeid mellom NTNU og University of Cambridge.

Om elektrisk strøm generert av spinnbølger i Nature Nanotechnology

12.11. 2014
Arne Brataas. Foto: Geir MogenProfessor Arne Brataas er «corresponding author» i en nylig publisert artikkel i Nature Nanotechnology. Forskningsresultatene er et resultat av et samarbeid mellom NTNU og University of Cambridge.

Artikkelen Magnonic charge pumping via spin-orbit coupling er basert på ideer og teoretiske beregninger av Arne Brataas og hans tidligere postdoktor Kjetil Hals. Forskerne ved University of Cambridge har observert de fysiske fenomenene NTNUs teoretikere forutså. Sammenligningen mellom teori og eksperiment er kvantitativt god.

Tidsskriftet Nature Nanotechnology har en nesten like høy "impact factor" som hoved journalen Nature, henholdsvis 33 og 42. Resultatene er også blitt fremhevet i en egen News&Views-artikkel i det samme tidsskriftet, Spin orbitronics: Charges ride the spin wave.

Dette er en stor anerkjennelse av Arne Brataas og hans arbeid her ved NTNU. Vi ved Institutt for fysikk gratulerer vår professor Arne.

Strøm kan lages på nanonivå

Ny kunnskap om sammenhengen mellom magnetisme og elektrisitet kan føre til nye måter å lagre data på.

Les mer i Gemini.no om Strøm kan lages på nanonivå


Fri, 28 Nov 2014 11:29:38 +0100

Studier av myke materialer kan gi oss nye produkter

Paul Dommersnes og Jon Otto Fossum har laget mosaikk-kapsler, som kan få betydning innenfor alt fra medisin til malingsproduksjon. Foto: Per Harald Olsen, NTNU30.10. 2104
Vi tenker på materialer som gasser, væsker eller faste stoffer. Men hva er imellom væsker og faste stoffer? Myke materialer er noe midt imellom. De er faste og flytende på samme tid.

Studier av myke materialer kan gi oss nye produkter

Paul Dommersnes og Jon Otto Fossum har laget mosaikk-kapsler, som kan få betydning innenfor alt fra medisin til malingsproduksjon. Foto: Per Harald Olsen, NTNU30.10. 2104
Vi tenker på materialer som gasser, væsker eller faste stoffer. Men hva er imellom væsker og faste stoffer? Myke materialer er noe midt imellom. De er faste og flytende på samme tid.

De myke fenomenene vi observerer i naturen, som mineraler og biomaterialer, åpner for nye retninger i materialteknologien. Bygging av nye materialer fra selvorganiserende nanopartikler gir materialene nye egenskaper. Leire er eksempel på et materiale som kan ha forskjellige egenskaper ved ulike betingelser. Egenskapene til et materiale i makroskala, bestemmes av nanostrukturen til mineralpartiklene.

Denne forskningen og studier av myke og komplekse materialer foregår ved Institutt for fysikk ved Laboratory for soft and complex matter studies. Jon Otto Fossum og Paul Dommersnes er kilder til artikkelen i Teknisk Ukeblad (19.10.2014).

Les artikkelen Studier av myke materialer kan gi oss helt nye produkter


Fri, 28 Nov 2014 11:57:24 +0100

Albert Einstein. Illustrasjon: Jan O. Henriksen ©

Kontaktinformasjon

Institutt for fysikk

www.ntnu.no/fysikk

Telefon: 73593478
Telefaks: 73597710
Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Realfagbygget, Høgskoleringen 5

Åpningstid ekspedisjon (D5-170) 08.00-15.30

Postadresse

Institutt for fysikk, 7491 Trondheim

Fakturaadresse

NTNU, Felles fakturamottak, 7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Realfagbygget NTNU

Åpne foredrag

Fredagskollokvier  Fredager 14:15

Teoriseminar  Mandager 14:15

Deltagere i Fysikkløypa

Lek og lær i Fysikkløypa

Vi tilbyr spennede fysikk til elever i grunnskolens 6. trinn