Institutt for fysikk

Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap. Hele vårt levesett er preget av teknologisk utvikling som har sitt utspring i fysikkens landevinninger.

Med forskning over et vidt spekter av naturvitenskap og teknologi, gir et studium ved Institutt for fysikk et solid fundament for en framtidig karriere. Fysikken er både eksperimentelt og teoretisk rettet, ofte på tvers av de vanlige faggrensene. Sentrale forskningsområder ved Institutt for fysikk er materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttets vitenskapelige medarbeidere gjør en betydelig innsats for å øke interessen for fysikk ved å utbre forståelsen av hvor sentral og grunnleggende denne vitenskapen er i et moderne samfunn.

Institutt for fysikk ved NTNU har ca. 180 ansatte og  i løpet av et år følger over 2000 NTNU-studenter undervisning ved instituttet.


Aktuelt

- Nyheter og mediaklipp fra og om fysikk

Kvantedatamaskiner er omstridt

Justin Wells02.07. 2014
Har Google og NASA skaffet seg en kvantedatamaskin eller er dette bare tull? Kvantemaskinen er omstridt. Justin Wells er førsteamanuensis ved  Institutt for fysikk og han forsker på kvantedatamaskiner.

Kvantedatamaskiner er omstridt

Justin Wells02.07. 2014
Har Google og NASA skaffet seg en kvantedatamaskin eller er dette bare tull? Kvantemaskinen er omstridt. Justin Wells er førsteamanuensis ved  Institutt for fysikk og han forsker på kvantedatamaskiner.

Google og NASA gikk inn i et spleiselag om å skaffe det som påstås å være en kvantedatamaskin. Men det er sådd mye tvil om hvorvidt dette virkelig er kvantedatamaskiner. I seneste utgave av Teknisk Ukeblad kan du lese Justin Wells kommentarer til kontroversen rundt de nye «supermaskinene».

Les mer om Er det så vanskelig å bevise at kvantedata fungerer? (Teknisk Ukeblad)


Wed, 02 Jul 2014 12:26:08 +0200

Se en kreftcelle dele seg

En kreftcelle deler seg. Foto: Kai Sandvold Beckwith30.06. 2014
Kai Sandvold Beckwith stakk av med førsteprisen i en medisinsk fotokonkurranse for sitt bilde av en kreftcelle som er i ferd med å dele seg. Vi applauderer og gratulerer Kai med hans fantastiske bilde!

Se en kreftcelle dele seg

- Kåret til Norges beste medisinske bilde

En kreftcelle deler seg. Foto: Kai Sandvold Beckwith30.06. 2014
Kai Sandvold Beckwith stakk av med førsteprisen i en medisinsk fotokonkurranse for sitt bilde av en kreftcelle som er i ferd med å dele seg. Vi applauderer og gratulerer Kai med hans fantastiske bilde!

Bildet ble stemt fram som vinner blant deltakerene ved konferansen om medisinske fotografier som fannt sted i Bergen forrige uke. Konferansen ble arrangert av Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning og MedViz, og det var doktorgradsstipendiater som her stilte ut sine bilder.

 Kai Sandvold BeckwithKai Beckwith er doktorgradstipendiat ved Institutt for fysikk, NTNU. Han studerer og arbeider ved seksjon for Biofysikk og medisinsk teknologi i forskningsgruppen Biologiske polymerer og bionanoteknologi og teamet Bionanotechnology. Her studeres Micro- and nanofabrication for studies of cells and biomaterials.

Bildet av kreftcellen som er i ferd med å bli til to kreftceller

En kreftcelle som holder på å bli to kreftceller, på en overflate med nanopillarer laget av epoksi. Slike overflater kan hjelpe oss å påvirke kreftcellene på kontrollert vis slik at vi bedre kan forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør. Bildet er tatt med sveipeelektronmikroskop av aldehydfikserte celler. Foto: Kai Sandvold Beckwith

Les mer om bildet

Her er Norges beste medisinske bilder

Et bilde av en kreftcelle som deler seg stakk av med førstepremien i medisinsk fotokonkurranse. Les mer om Norges beste medisinske bilder (NRK Viten)

Et hjerte i hjernen

Bli med på en utstilling som tar turen inn i kroppen for å se et hjerte i hjernen, hjernens hvite materie og kreftceller som deler seg, blant mye annet. Les mer i Gemini om Et hjerte i hjernen (Gemini.no)

Les oppslag i Fakultet for naturvitenskap og teknologi sin facebookside "Se kreftcellen dele seg!"


Mon, 30 Jun 2014 20:14:50 +0200

Jacob Linder med i Stjerneprogrammet

Jacob Linder16.06. 2014
Jacob Linder, som er professor ved Institutt for fysikk, er  en av de 17 unge forskerne Rektoratet har plukket ut til å bli med i NTNUs Stjerneprogram. De utvalgte deltakere i programmet er lovende, unge forskertalenter med stor faglig anerkjennelse.

Jacob Linder med i Stjerneprogrammet

Jacob Linder16.06. 2014
Jacob Linder, som er professor ved Institutt for fysikk, er  en av de 17 unge forskerne Rektoratet har plukket ut til å bli med i NTNUs Stjerneprogram. De utvalgte deltakere i programmet er lovende, unge forskertalenter med stor faglig anerkjennelse.

NTNU vil med Stjerneprogrammet bidra til de unge forskernes videre faglige merittering. Målet for programmet er at deltakerne skal støttes til å bygge ledende forskerkarrierer og kunne konkurrere om et ERC-stipend (ERC Grants, European Research Council) i løpet av perioden. Programmet er en pilot for perioden 2014-2017.

Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, samlinger, penger og Olympiatoppens kompetanse innen talentutvikling skal forskerne settes bedre i stand til å kapre flere internasjonale verdensmesterskap innen forskning.

Institutt for fysikk gratulerer Jacob med plass i Stjerneprogrammet og ønsker lykke til med videre arbeid

Les mer om Stjerneprogrammet ved NTNU

Dette er våre stjerneforskere

18. juni 2014, Gunnar Bovim. Rektoratets blogg
Det handler om å ta steget opp i elitedivisjonen. Det kommer ikke av seg selv, og som rektor vil jeg svært gjerne bidra. Les mer om våre stjerneforskere

NTNU toppforskning

17 unge forskere skal dyrkes som stjerner (Universitetsavisa, 20.06.2014)


Mon, 23 Jun 2014 14:07:22 +0200

Ingve fikk studentenes honnør for sin undervisning

Ingve Simonsen. Foto: Per Henning/NTNU13.06. 2014
Under eksamens- og vårfesten ved NT-fakultetet ble Ingve Simonsen tildelt årets pedagogiske pris. Ingve er professor ved Institutt for fysikk og en dyktig formidler og foreleser. Studentene hadde stemt på Ingve som årets beste underviser ved NT-fakultetet.

Ingve fikk studentenes honnør for sin undervisning

- Ingve Simonsen mottok NT-fakultetets pedagogiske pris

Ingve Simonsen. Foto: Per Henning/NTNU13.06. 2014
Under eksamens- og vårfesten ved NT-fakultetet ble Ingve Simonsen tildelt årets pedagogiske pris. Ingve er professor ved Institutt for fysikk og en dyktig formidler og foreleser. Studentene hadde stemt på Ingve som årets beste underviser ved NT-fakultetet.

Øyvind Gregersen, prodekan for utdanning og formidling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, delte ut NT-fakultetets pedagogiske pris.

Under bildet kan du lese begrunnelsen for pristildelingen.

Øyvind Gregersen delte ut NT-fakultetets pedagogiske pris til professor Ingve Simonsen. Foto: Per Henning

Begrunnelse

"Vinneren er nominert av svært mange studenter som har tatt et eller flere av emnene han underviser. Vi har fått nominasjoner fra grupper av studenter og mange enkeltnominasjoner i tillegg på vinneren av denne prisen.

Studentene beskriver vinneren som «En engasjert foreleser med en entusiasme som smitter over på studentene. Han pleier å belyse vanskelig teori med praktiske eksempler fra sin egen forskning eller fra industrien».

Studentene beskriver vinneren som blid og imøtekommende til å diskutere fag etter forelesningstimene. Han har stilt opp som ekskursjonsleder for 2008-, 2009- og 2011-kullet av sivilingeniørstudenter. Vi har fått nominasjoner basert på alle emnene han foreleser: TFY4240 Elektromagnetisk teori, FY8907 Klassisk transportteori og TFY4235 Numerisk fysikk. Gi derfor en stor applaus til Ingve Simonsen fra Institutt for fysikk som er en svært velfortjent vinner av NT-fakultetets Pedagogiske pris for 2014."

(Begrunnelse fremført av prisutdeler Øyvind Weiby Gregersen)

Dekan Anne Borg talte til masterkandidatene og ønsket lykke til videre. Foto: Per Henning/NTNU

Avslutningsseremonien for masterkandidater fannt sted i auditorium R1 i Realfagbygget, torsdag 5. juni 2014. Etter seremonien ble det aperitiff, middag og dans i Studentersamfundet for studenter og ansatte ved NT-fakultetet. Rykter sier at festen denne varme sommernatten varte langt ut i "de små timer".

Studentene i Adams eplekor sto for god underholdning under avslutningsseremonien for masterkandidater ved NT-fakultetet. Foto: Per Henning/NTNU

Studentersamfundet var pyntet fest for NTs studenter og ansatte. Foto: Irene Aspli/NTNU

Se flere bilder fra vårfest og avslutningsseremoni for masterkandidatene i NT-fakultetets facebookside

Irene Aspli
Fri, 13 Jun 2014 19:51:04 +0200

Første norske vinner av Kavliprisen

The Kavli Prize in Nanoscience30.05. 2014
Den norske forskeren Thomas Ebbesen, Université de Strasbourg i Frankrike, er en av tre prisvinnere av årets Kavlipris for nanovitenskapHan påviste at lys kan trenge gjennom hull som er mindre enn lysets bølgelengde.

Første norske vinner av Kavliprisen

The Kavli Prize in Nanoscience30.05. 2014
Den norske forskeren Thomas Ebbesen, Université de Strasbourg i Frankrike, er en av tre prisvinnere av årets Kavlipris for nanovitenskapHan påviste at lys kan trenge gjennom hull som er mindre enn lysets bølgelengde.

Thomas W. Ebbesen, 2014 Kavlipris for nanovitenskap. Photo: Eirik Furu Baardsen Thomas W. Ebbesen er en av tre prisvinnere som har sprengt grenser for hva som kan sees og fotograferes i optiske mikroskop. Han deler prisen i nanovitenskap med Stefan W. Hell og John B. Pendry. De tre har ifølge juryen knust etablerte sannheter om hvilke begrensninger som gjelder for optiske mikroskoper og bildetaking.

Kavliprisen deles ut annethvert år og ble opprettet i 2008  av den norskamerikanske fysikeren og forretningsmannen Fred Kavli. Prisen på én million dollar deles ut til person som har drevet fremragende forskning innen fagområdene astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Arne Brataas, professsor ved Institutt for fysikk, er leder for Kavlipriskomiteen i nanovitenskap

Se video: Her kunngjøres prisen for nanoteknologi - Begrunnelse for Kavli-pris til Ebbesen (Arne Brataas)

Les mer om Nordmann får Kavliprisen for nanovitenskap (NRK Viten)

Mer om Kavliprisen


Wed, 04 Jun 2014 10:07:36 +0200

Albert Einstein. Tegnet av Jan O. Copyright: Jan O. Henriksen

Institutt for fysikk

Telefon: 73593478

Besøk

Høgskoleringen 5, Trondheim

Realfagbygget, rom D5-170

08.00-15.45 (mai-august 08.00-15.00)

Post

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

www.ntnu.no/fysikk

Kontaktinformasjon og ledelse

Realfagbygget NTNU

Åpne foredrag

Fredagskollokvier  Fredager 14:15

Teoriseminar  Mandager 14:15

Deltagere i Fysikkløypa

Lek og lær i Fysikkløypa

Vi tilbyr spennede fysikk til elever i grunnskolens 6. trinn