Studiets oppbygning

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Sivilingeniørstudiet gjennomføres på 5 år og tilsvarer 360 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim. Studieprogrammet er tverrfaglig og spenner over en rekke disipliner innenfor teknologi, i tillegg til økonomiske og miljørelaterte fag.

Generell oppbygning:

1. og 2. studieår

De to første årene inneholder obligatoriske fag (emner), som er felles for mange sivilingeniørstudier ved NTNU. Dette inkluderer matematikkfagene og IT grunnkurs.

Det legges det stor vekt på grunnleggende fag som matematikk, fysikk, energiteknologi, elektroteknikk og IT de to førtse årene. Du får også en grundig innføring i teori og analysemetoder innen fagområdene som energi og miljøstudier bygger på, inkludert elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk. Gjennom introduksjon til generell fysikk og kjemi sikrer du deg en bred naturvitenskapelig forståelse.

I tråd med den økende digitaliseringen i energisektoren, er det fokus på data for å forberede deg på å bidra til det digitale grønne skiftet. Du får ferdigheter innen programmering, digitalteknikk og bruk av digitale verktøy. Kombinasjonen av energi-teknologisk kompetanse og forståelse for miljøpåvirkninger gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

3. – 5. studieår

De tre siste årene av programmet skal gi spesialisering innenfor en av tre studieretninger. Du kan velge mellom:

Studiet avsluttes med en masteroppgave der du utfører et selvstendig, vitenskapelig forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan