Studiets oppbygning

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

​​​Før undervisningen begynner

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU og pågår den første uken av semesteret. Her jobbes det i grupper med prosjektoppgave knyttet til energi og miljø, studentene får omvisning i laboratoriene våre, vi arrangerer et seminar med foredragsholdere fra industri og forvaltning, og linjeforeningen EMIL står for et omfattende bli-kjent-program.

De to første årene

Etter Teknostart begynner vanlig undervisning for høstsemesteret.

I studiets to første år er alle emner obligatoriske, og flere av dem er felles for mange sivilingeniørstudier ved NTNU. Dette gjelder for eksempel matematikkfagene og IT grunnkurs.

Samtidig skal dere lære grunnleggende teori og analysemetoder i de fagdisiplinene energi og miljø studiet bygger på: elektroteknikk, termodynamikk og mekanikk.

De to første årene sikrer også bred naturvitenskapelig basis gjennom innføring i generell fysikk og kjemi. Digitalisering er på full fart inn i energisektoren, og studiet styrker nå sin fokus på IKT-fag for å sikre at du blir rustet til å bidra til det digitale grønne skiftet. Derfor lærer du også programmering, digitalteknikk og bruk av digitale verktøy. Sammen med den energiteknologiske kompetansen og god kunnskap om miljøpåvirkninger gir dette deg en faglig profil som sivilingeniør fra Energi og miljø som gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

De tre siste årene av programmet skal gi spesialisering innenfor en av tre studieretninger. Du kan velge mellom:

Figur av hovedprofil og -områder

​​​​​​​I studieretningen "Energiplanlegging og miljøanalyse" kan du velge hovedprofil. Valgene for hovedprofil er 'Energianalyser og planlegging', Energiforsyning og klimatisering av bygninger', og 'Energi- og miljøanalyse'. 

I studieretningene"Elektrisk energiteknikk og smarte nett" og "Energi- og prosessteknikk", former du din egen profil basert på de emnene du velger. 

Din spesialisering kan gi deg spisskompetanse innenfor energi og miljø, for eksempel energianalyser og energiplanlegging, energiforsyning og klimatisering av bygninger, energi- og miljøanalyse, termisk energi, industriell prosessteknikk, strømningsteknikk, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller elektriske kraftsystemer.

5. og siste studieår gjennomfører dere et prosjektfag på 15 studiepoeng, to fag på 7,5 studiepoeng og i siste semester masteroppgaven på 30 studiepoeng. Denne fyller altså hele det siste semesteret.
​​​​​​​

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan