Studiemiljø

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiemiljø

 Student i Trondheim ​​​

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Hos oss får du en praktisk og allsidig ingeniørutdanning med tett oppfølging av ditt fagmiljø. Som bachelorstudent blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. Undervisningen skjer i moderne undervisningslokaler og digitale laboratorier hvor det blir lagt stor vekt på praktiske utviklingsoppgaver, samarbeid i team og studentaktive læringsformer.

Studieprogrammet har 135 studieplasser i Trondheim.

Linjeforeningen

EMIL arbeider for at du som student skal få et bredt tilbud ved siden av studiet. fadderordning. Linjeforeningen er en sosial møteplass, arrangerer faglige arrangementer, bedriftspresentasjoner og organiserer sin egen fadderordning.

Klasseturer/Ekskursjoner

Som en del av undervisningstilbudet arrangeres ekskursjoner. I førsteklasse besøker vi vår egen vindmølle på Smøla vindpark. I andre semester kan du bli med til Europa.
I fjerde klasse drar vi ofte til et stort anlegg i Europa. Du får muligheten til å besøke vannkraftverk, fjernvarmesentraler, vindparker, prosessanlegg, gassprosesseringsanlegg, produksjonsbedrifter, konsulentfirmaer og nettselskaper gjennom disse turene.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim