Studiemiljø

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Studiemiljø

Gruppebilde av studenter ved linjeforeningen EMIL. Bilde fra førsteklassens ekskursjon til Smøla 2017. Bildet er tatt foran Energi og miljø sin egen vindmølle. Foto NTNU /v Kristoffer Halseth
Gruppebilde av studenter ved linjeforeningen EMIL. Foto: Kristoffer Halseth

Linjeforeningen EMIL

Det store miljøet rundt linjeforeningene er noe NTNU er godt kjent for. Linjeforeningen vår heter EMIL, Energi og miljøingeniørenes linjeforening. Her kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden i starten av semesteret er en unik mulighet til å stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro!

Komitéene ved EMIL

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har blant annet eget festlokale, linjeforeningsavis, turgruppe og fotballag. Vi setter også opp revy hver vår sammen med Smørekoppen, som er linjeforeningen til Produktutvikling og produksjon. Linjeforeningenes kjellere på Moholt er også kjent for å ha både små og store arrangementer gjennom året. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag. Ønsker du å lese mer om komiteene eller bli bedre kjent med EMIL kan du besøke vår hjemmeside

Elgens time

“Elgens time” arrangeres ukentlig. Dette er en time der studenter ved EMIL samles over kaffe og kjeks på kontoret til linjeforeningen. Dette er en fantastisk mulighet for å få en pause i studiehverdagen, samt for å knytte bekjentskap på tvers av årskullene.

Følg oss gjerne på vår Facebook-side eller Instagram for et bedre innblikk i hverdagen som EMIL-student! 

Klasseturer/Ekskursjoner

Som en del av undervisningstilbudet arrangeres ekskursjoner til aktuelle bedrifter i Norge både i første og andre årskurs.

I førsteklasse drar vi på tur til Smøla vindpark, hvor vi har vår helt egen vindmølle. Denne turen har vært en tradisjon siden 2003, og er noe studentene setter stor pris på.

I andre klasse får studentene være med på å planlegge ytterligere en ekskursjon. Et populært valg har vært å dra til Bergen for å se på muligheter for fremtidige arbeidsgivere. Det blir selvsagt også masse tid til å oppleve byen og naturen rundt.

I fjerde klasse kommer hovedekskursjonen, som er av internasjonal karakter. Denne legges ofte til Japan eller Kina, men vi har også vært i Brasil, Argentina, Singapore og India. Mange av studentene tar seg ofte en velfortjent rundtur i flere andre land i området i forbindelse med ekskursjonen.

Gjennom turene får studentene oppleve vannkraftverk, fjernvarmesentraler, vindparker, gassprosesseringsanlegg, produksjonsbedrifter, så vel som konsulentfirma og nettselskap. 

Studentfrivillighet i Trondheim

Ønsker du å utfordre deg selv utover det EMIL kan tilby, finnes det en rekke andre muligheter. Tusenvis av studenter jobber frivillig i organisasjoner som Studentersamfundet i Trondhjem, Norges største idrettslag NTNUI, festivalen UKA eller den internasjonale studentfestivalen ISFiT. Her kan du engasjere deg i det aller meste, eller bare være deltaker. Ønsker du kanskje heller utfordre deg selv faglig? NTNU har også en rekke team som driver egen utvikling av teknologi; racingteamet Revolve, Fuelfighter, Ascend og mange flere. 

Læringsmiljø ved Energi og miljø

Muligheten til praktisk utprøving i spesialiserte laboratorier med avansert utstyr er et av NTNUs fordeler. I tilknytning til Energi og miljø har vi laboratorier for blant annet:

  • Forbrenning
  • Testing av vindturbiner (Vindtunnel)
  • Elektriske motorer og generatorer
  • Kraftelektronikk
  • Høyspenningsutstyr
  • Testing av vannkraftturbiner
  • Varmepumper
  • Kjølelaboratorium
  • Intelligente bygningsinstallasjoner

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim