Elektrisk energiteknikk og smarte nett

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Elektrisk energiteknikk og smarte nett

En mannlig student jobber i maskinsalen.
Student med masteroppgave i maskinsalen.

Gasskraft eller fornybar energi? Uansett er samfunnet totalt avhengig av elektrisitet. Generatorer, kraftelektronikk og høyspenningsteknikk er kjerneteknologi for energiproduksjon. Hele den elektriske infrastrukturen må videreutvikles og vedlikeholdes for effektiv og pålitelig energiforsyning. Elektriske motorer og styringssystemer står sentralt i alle typer elektriske biler, tog eller skip: hybrid-, brenselcelle- eller batteridrevet. Dette er eksempler på teknologier du kan lære om i studieretningen Elektrisk energiteknikk.

Noen fag er felles for alle studieretningene på energi og miljø. Dette gjelder Statistikk, Teknologiledelse, Programmering og Eksperter i Team.

Ved siden av disse tar studentene studieretningsfag, noen obligatoriske for studieretningen, og noen der man kan velge fra en meny på to til fire fag. Studieretningsfagene skal dekke de sentrale temaene for studieretningen og legge grunnen for spesialisering mot slutten av studiet. Dere vil se at fag som er sentrale på en studieretning også kan være valgbare på en annen. Dette gjenspeiler at studieretningene ikke totalt adskilte båser. De har betydelig overlapp, men ulik vinkling og ulikt fokus.

I 4. og 5. årskurs er studieretningen Elektrisk energiteknikk og smarte nett delt i tre hovedområder:

Elektriske anlegg

Dette området legger vekt på emner knyttet til fagområdet høyspenningsteknologi med øvrig elkrafttekniske emner som valgbare.

Elektrisk energiomforming

Dette området legger vekt på emner knyttet til elektriske maskiner og kraftelektronikk, med øvrige elkrafttekniske emner og emner innen reguleringsteknikk som valgbare.

Elektriske kraftsystemer

Dette området legger vekt på emner knyttet til analyse av elektriske kraftsystemer med øvrige elkrafttekniske emner og innen reguleringsteknikk og optimering som valgbare.
 

Studieplan for Energi og miljø