Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Energi og miljø

– Søk opptak

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende. (Reform 94: 3MX + 2FY eller tilsvarende fra videregående skole). For opptak til sivilingeniørutdanningene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk 2R eller 3MX eller tilsvarende). Mer om krav til matematikk.

For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var  55,20 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 55,40 poeng i ordinær kvote.

Søknadsfrist 15. april

Søknad om opptak til 5-årig master (sivilingeniør) sendes til Samordna opptak.

Unntak

Frist for søknad om opptak for deg som søker på grunnlag av utenlandsk utdanning, IB, spesiell vurdering, realkompetanse eller ønsker tidlig opptak er 1. mars.

 

Påbygging fra ingeniør

Ønsker du påbygging innenfor de fagområdene som dekkes av studieprogrammet Energi og miljø?

Har du bakgrunn fra Linje for elkraftteknikk (eventuelt elektronikk/automasjon/teknisk fysikk) kan søke om opptak til den internasjonale masterutdanningen MSc in Electric Power Engineering

Har du bakgrunn som bachelor i energi og miljø/energiteknikk, og ønsker å studere videre til en mastergrad kan du søke opptak til toårig påbygning innen Energibruk og energiplanlegging.

Informasjon

For mer informasjon ta kontakt med: Halsten Aastebøl
Adresse: O.S.Bragstads plass 2e, 7491 TRONDHEIM

Thu, 05 Jan 2017 11:21:10 +0100