Opptak

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre i R2

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014. 

Påbygging fra ingeniør

Ønsker du påbygging innenfor de fagområdene som dekkes av studieprogrammet Energi og miljø?

Har du bakgrunn fra Linje for elkraftteknikk (eventuelt elektronikk/automasjon/teknisk fysikk) kan søke om opptak til den internasjonale masterutdanningen MSc in Electric Power Engineering.

Har du bakgrunn som bachelor i energi og miljø/energiteknikk, og ønsker å studere videre til en mastergrad kan du søke opptak til toårig påbygning innen Energi og miljø (2-årig master).
 

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 54,3 54,5
2022 53,9 55,1
2021 55,8 55,2

​​​Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

For tidligere års poenggrenser, se Samordna opptaks side "Tidligere poenggrenser".