Energiplanlegging og miljøanalyse

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Energiplanlegging og miljøanalyse

Planteanalyse.
Planteanalyse. Foto: Geir Mogen

Fjernvarme, gassledning eller elektrisk kraft? Samspill mellom ulike energibærere er et viktig nasjonalt og internasjonalt tema og står sentralt i planlegging og drift av vårt nåværende og ikke minst fremtidige energisystem. Omsetning av elektrisk energi i et fritt, internasjonalt kraftmarked og storskala kraftutveksling over landegrenser griper om seg. Hvordan virker alt dette inn på energibruk og miljø, og hvordan kan tiltak på brukersiden i bygninger og industri få betydning? Slike spørsmål behandles i denne studieretningen.

Noen fag er felles for alle studieretningene på energi og miljø. Dette gjelder Statistikk, Teknologiledelse, Programmering og Eksperter i Team.

Ved siden av disse tar studentene studieretningsfag, noen obligatoriske for studieretningen, og noen der man kan velge fra en meny på to til fire fag. Studieretningsfagene skal dekke de sentrale temaene for studieretningen og legge grunnen for spesialisering mot slutten av studiet. Dere vil se at fag som er sentrale på en studieretning også kan være valgbare på en annen. Dette gjenspeiler at studieretningene ikke totalt adskilte båser. De har betydelig overlapp, men ulik vinkling og ulikt fokus.

I 4. årskurs er studieretning Energiplanlegging og miljøanalyse og  delt i tre hovedprofiler:

Energianalyser og planlegging

Denne hovedprofilen legger vekt på emner knyttet til analyse av energigystemer og økonomi, med emner innen optimering og regulering som valgbare.

Energiforsyning og klimatisering av bygninger

Denne hovedprofilen er tett knyttet sammen med forskningsområdet bærekraftige energisystemer. Bli mer kjent med området og se eksempler på relevante forskningsprosjekter og sentre på nettsiden til bærekraftige energisystemer (på engelsk).

Energi- og miljøanalyse

Denne hovedprofilen legger vekt på emner knyttet til industriell økologi, livssyklusanalyser, miljøpolitikk og ressursøkonomi og analyse av miljøkonsekvenser knyttet til energi. Som tekniske emner velger du enten streng A (elkraftteknisk) eller streng B (energi- og prosessteknisk).

Termisk fotografering

Studieplan for Energi og Miljø

Studieplan for Energi og Miljø

Studieplan for studieprogrammet finner du i

Studiehåndboka på nett

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​