Energi- og prosessteknikk

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi- og prosessteknikk

To studenter tester turbiner i vannkraftlaboratoriet. Foto.

Skal elektrisitet og varme produseres fra gass, olje, kull, avfall, biomasse, vind, vann eller andre fornybare energikilder? Turbiner og forbrenningsanlegg, renseutstyr, energiprosesser i industrien og effektivisering av disse, varmepumper og klimaanlegg er teknologier som blir behandlet i studieretningen Varme og energiprosesser.

Noen fag er felles for alle studieretningene på energi og miljø. Dette gjelder Statistikk, Teknologiledelse 1, Programmering og Eksperter i Team. Ved siden av disse tar studentene studieretningsfag, noen obligatoriske for studieretningen, og noen der man kan velge fra en meny på to til fire fag.

Studieretningsfagene skal dekke de sentrale temaene for studieretningen og legge grunnen for spesialisering mot slutten av studiet. Dere vil se at fag som er sentrale på en studieretning også kan være valgbare på en annen. Dette gjenspeiler at studieretningene ikke totalt adskilte båser. De har betydelig overlapp, men ulik vinkling og ulikt fokus.

I 4. årskurs er studieretning Energi- og prosessteknikk delt i tre hovedprofiler:

Termisk energi

Denne hovedprofilen legger vekt på emner knyttet til termodynamikk, varme- og forbrenningsteknikk, med øvirge energi- og prosesstekniske emner som valgbare.

Industriell prosessteknikk

Denne hovedprofilen legger vekt på emner knyttet til industrielle prosesser, med øvrige energi- og prosesstekniske emner som valgbare.

Strømningsteknikk

Denne hovedprofilen legger vekt på  strømingstekniske emner, med øvige energi- og prosesstekniske emner som valgbare.


 

14 okt 2020

Studieplan Energi og miljø

Studieplan Energi og miljø

Studieplan for studieprogrammet Energi og miljø finner du i

Studiehåndboka på nett