Energi- og prosessteknikk

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Energi- og prosessteknikk

To studenter tester turbiner i vannkraftlaboratoriet.
Kontrollert vannkraft. Foto: Geir Mogen
Skal elektrisitet og varme produseres fra gass, olje, kull, avfall, biomasse, vind, vann eller andre fornybare energikilder? Turbiner og forbrenningsanlegg, renseutstyr, energiprosesser i industrien og effektivisering av disse, varmepumper og klimaanlegg er teknologier som blir behandlet i studieretningen Varme og energiprosesser.

Skal elektrisitet og varme produseres fra gass, olje, kull, avfall, biomasse, vind, vann eller andre fornybare energikilder? Turbiner og forbrenningsanlegg, renseutstyr, energiprosesser i industrien og effektivisering av disse, varmepumper og klimaanlegg er teknologier som blir behandlet i studieretningen Varme og energiprosesser.

Noen fag er felles for alle studieretningene på energi og miljø. Dette gjelder Statistikk, Teknologiledelse 1, Programmering og Eksperter i Team. Ved siden av disse tar studentene studieretningsfag, noen obligatoriske for studieretningen, og noen der man kan velge fra en meny på to til fire fag.

Studieretningsfagene skal dekke de sentrale temaene for studieretningen og legge grunnen for spesialisering mot slutten av studiet. Dere vil se at fag som er sentrale på en studieretning også kan være valgbare på en annen. Dette gjenspeiler at studieretningene ikke totalt adskilte båser. De har betydelig overlapp, men ulik vinkling og ulikt fokus.

I 4. og 5. årskurs er studieretning Energi- og prosessteknikk delt i to hovedoråder:

Bærekraftig energisystem

Dette området er tett knyttet sammen med forskningsområdet prosesser og kraft. Bli mer kjent med området og se eksempler på relevante forskningsprosjekter og sentre på nettsiden til prosesser og kraft (på engelsk).

Termo- og fluiddynamikk

Dette området er tett knyttet sammen med forskningsområdet termo- og fluiddynamikk. Bli mer kjent med området og se eksempler på masteroppgaver på nettsiden til termo- og fluiddynamikk (på engelsk).

Studieplan for Energi og Miljø

Studieplan for Energi og Miljø

Studieplan for studieprogrammet finner du i

Studiehåndboka på nett

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​