Intervju med tidligere studenter


Det beste med jobben min er at den er veldig variert

Navn: Rune Hoggen
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: Multiconsult
Uteksaminert fra NTNU: 2003

I tillegg jobber vi med å finne gode funksjonelle løsninger som også tar vare på miljø og sparer energi. Dette lærte jeg mye om på energi og miljø.

Les hele intervjuet med Rune

Det beste med jobben min er at den er veldig variert

Navn: Rune Hoggen
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: Multiconsult
Uteksaminert fra NTNU: 2003

I tillegg jobber vi med å finne gode funksjonelle løsninger som også tar vare på miljø og sparer energi. Dette lærte jeg mye om på energi og miljø.

Les hele intervjuet med Rune

Hva jobber du med?

Multiconsult er et selskap som driver med det som kalles rådgivning og prosjektering, og prosjektledelse. Det betyr at kunder som har en problemstilling eller utfordring, kommer til oss og spør om hjelp. Da setter vi oss ned og prøver å se essensen i deres problem, for så å finne en løsning på dette problemet. Dette gjør vi ofte ved at vi diskuterer eventuelle løsninger i større grupper, for deretter å overføre den ned på papiret. Eksempler på slike problemstillinger kan være nye veier, ventilasjon i skoler og geotekniske problemer. Ja, generelt veldig mye forskjellig. Innad i Multiconsult jobber jeg med industri, der mitt ansvar for øyeblikket er å fikse et smelteverk på Island som ikke vil fungere. I industrien inngår blant annet en rekke prosesser som bruker store mengder strøm, noe jeg med min bakgrunn typisk jobber med.

Hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen?

Jeg jobber både selvstendig og en god del i team. Det gjør at vi alltid har noen andre å spørre hvis ukjente problemstillinger dukker opp, da det stort sett alltid er noen av våre over 3000 ansatte som har vært borti tilsvarende problemstillinger tidligere. Mitt team er da på 8 personer, der 3 av dem har bakgrunn fra Energi og miljø.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at den er veldig variert, vi jobber med alt fra langsiktige oppdrag, som krever en god overordnet oversikt, til selv de mest detaljerte småting. I tillegg jobber vi med å finne gode funksjonelle løsninger som også tar vare på miljø og sparer energi. Dette lærte jeg mye om på energi og miljø.

Hvorfor valgte du å studere Energi og miljø?

Jeg hadde lyst til å studere noe med elkraft eller elektro. I tillegg hadde jeg et snev av interesse for miljø, og da linjen Energi og miljø dukket opp, virket det som et spennende valg.

Hvordan vil du beskrive studiemiljøet?

Vi var det første kullet på Energi og miljø, og påtok oss derfor oppdraget å starte en linjeforening. Dette medførte at vi ble en svært sammensveiset gjeng. Jeg satt i det første styret til linjeforeningen, da med stillingen som sekretær. Etterpå startet jeg komiteen som het «KomUtPåTur», som i dag enda lever under navnet «KomPåTur» med hensikt om å arrangere turer. Alt i alt er miljøet helt supert!

Hvorfor skal man studere Energi og miljø?

Det er fordi det er en spennende og variert utdanning som er veldig nyttig i forhold til jobb senere, der man kan brukes til veldig mye forskjellig. Jeg husker spesielt godt min første forelesning i matematikk, der foreleser sa «det er dere som skal redde verden», noe som jeg vil påstå er svært riktig for energi og miljø. Altså vi har et tungt ansvar.

På hvilken måte har du fått bruk for din kompetanse fra energi og miljø i jobben din?

Jeg bruker mye av grunnfagene spesifikt for energi og miljø som for eksempel termodynamikk, fluidmekanikk og varmetransport daglig. Innenfor disse fagene bruker jeg den enkle grunnleggende teorien, typisk de første kapitlene i boka. Videre har jeg lært mer om hvordan arbeidet løses i praksis siden jeg begynte å jobbe.

Det beste med jobben min er at jeg får mye ansvar

Navn: Marianne Blikø
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: NTE
Uteksaminert fra NTNU: 2015

Jeg mener energi og miljø studiet gir en veldig god overordnet forståelse av kraftsystemet, noe som kanskje gjør at energi og miljø skiller seg litt ut.

Les hele intervjuet med Marianne

Det beste med jobben min er at jeg får mye ansvar

Navn: Marianne Blikø
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: NTE
Uteksaminert fra NTNU: 2015

Jeg mener energi og miljø studiet gir en veldig god overordnet forståelse av kraftsystemet, noe som kanskje gjør at energi og miljø skiller seg litt ut.

Les hele intervjuet med Marianne

Hva jobber du med?

Jeg jobber i NTE som driver med kraftproduksjon, kraftdistribusjon og kraftsalg. Innad i NTE jobber jeg i nettselskapet, der jeg driver med analyser på kraftnettet i forbindelse med tilknytting av for eksempel fabrikker, fiskeoppdrett og andre aktører som krever en del effekt. I tillegg jobber jeg med tilknytting av småkraftverk, slik at de skal kunne få koblet seg på strømnettet og få solgt kraften. Jeg jobber også litt med plusskunder, kunder som for eksempel har solcellepaneler på taket og ønsker å koble seg til nettet for å selge kraften sin.

Hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen din?

Arbeidshverdagen min består av noen langsiktige oppgaver som skal levers på sikt, av typen større analyseoppgaver eller utredninger. I tillegg får jeg en del henvendelser med mindre oppgaver som skal løses, ofte knyttet opp mot kunder. Til daglig jobber jeg både selvstendig og i team, der vi blant annet er mange fra energi og miljø.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får mye ansvar, lærer mye og at den er veldig variert. Jeg blir virkelig utfordret til både å lære meg nye ting og å hente fram gammel kunnskap, faktisk til og med helt tilbake fra 1. klasse på energi og miljø.

På hvilken måte har du fått bruk for din kompetanse i jobben din?

Jeg mener energi og miljø studiet gir en veldig god overordnet forståelse av kraftsystemet, noe som kanskje gjør at energi og miljø skiller seg litt ut da, vi er innom så mange emner i alt fra varmeteknikk til kjemi osv.

Hvorfor valgte du å studere energi og miljø?

Jeg var i utgangspunktet veldig usikker på hva jeg skulle velge etter videregående. Da jeg hadde mye familie som var sivilingeniører hadde jeg et godt innblikk i hva det ville bety. Jeg har alltid vært opptatt av miljø og valgte derfor å prøve ut studiet. Da jeg var kommet godt i gang med studiet var det gjort, her skulle jeg bli!

Hvordan vil du beskrive studiemiljøet?

Jeg vil beskrive det som veldig bra! Det kan nok være spesielt viktig og godt for studenter som har flyttet hjemmefra, med den tryggheten studiemiljøet medfører med tanke på alle nye inntrykk og ting å forholde seg til. Spesielt vil jeg nevne fadderukene som veldig inkluderende, og jeg synes det var en fin arena for å bli kjent og få nye venner. I tillegg var det mye å engasjere seg i utenom, der jeg blant annet var aktiv i revyen og miljøkomiteen.  Linjeforeningenes mange sosiale arrangementer var jeg også mye med på.

Hva du et tips til kommende energi og miljø studenter?

Det må være å ikke la seg stresse for mye, samt å iblant prøve å løfte blikket og se det store bilde rundt hva man studerer. Det er fort gjort å bli demotivert av enkeltfag hvor man ikke klarer å se bruksverdien av det man gjør. Jeg vil anbefale å dra på gjesteforelesninger, seminarer og presentasjoner med næringslivet for å holde motivasjonen oppe. Her kan man også få et innblikk av hva man kan jobbe som, og danne seg et reflektert bilde rundt det man driver med.

Thu, 11 Apr 2019 16:14:03 +0200

Vi bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fattigdom

Navn: Heidi Theresa Ose
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: SN Power
Uteksaminert fra NTNU: 2009

Jeg har det rett og slett utrolig gøy på jobben og noen dager skjønner jeg nesten ikke at jeg får betalt for å gjøre akkurat det jeg gjør!

Les hele intervjuet med Heidi Theresa

Vi bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fattigdom

Navn: Heidi Theresa Ose
Studieprogram: Energi og miljø
Bedrift: SN Power
Uteksaminert fra NTNU: 2009

Jeg har det rett og slett utrolig gøy på jobben og noen dager skjønner jeg nesten ikke at jeg får betalt for å gjøre akkurat det jeg gjør!

Les hele intervjuet med Heidi Theresa

Hvorfor valgte du Energi og Miljø?

Først og fremst var jeg veldig usikker på hva jeg ville bli, men jeg visste at Trondheim og NTNU var viktig for meg. I tillegg ville jeg studere ingeniør, og som ekte Vestlending har jeg vokst opp rundt vannkraftverk og syntes dette var interessant. I tillegg hadde jeg et overordnet mål om å jobbe med noe godt for miljøet. Det som er så fint med NTNU er at man kan prøve seg litt fram, og dersom man føler man går feil linje er det normalt å forsøke å bytte til andre linjer. Det gjorde at jeg bestemte meg for å prøve meg på Energi og Miljø, og jeg har ikke angret siden!

Hvilken retning gikk du og hvorfor?

I tredje årskurs valgte jeg det som populært kalles «midtlinja» med elkraft-grunnlag (Energiplanlegging og miljøanalyse). Videre dro jeg på sommerutveksling til Uganda, og fikk se og lære utrolig masse nytt og spennende. Det var også her jeg fant ut hva jeg ville jobbe med etter studiet; vannkraftutbygging i u-land. Jeg ønsket å gjøre dette fordi energibehovet er så stort, og kunnskapen så liten sammenliknet med oss her i Norge. Da jeg kom hjem fra Uganda plukket jeg derfor fag jeg visste ville gi meg denne muligheten. Det er også noe jeg synes er veldig fint med Energi og Miljø, nemlig at man kan ta fag fra andre linjer og skreddersy sin egen utdanning!

Hva jobber du med?

I dag jobber jeg hos SN Power i Oslo. Bedriften disponerer blant annet Norges utviklingsfond til å bygge ut store vannkraftverk i u-land, og investerer stort i fornybar energi. På den måten bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fattigdom gjennom å jobbe sammen med lokale partnere og ansette folk lokalt. Min rolle i selskapet er som «Director Hydropower Development», som vil si direktør for vannkraftutbyggingen. Her jobber jeg i et team, som eneste ingeniør, sammen med mange andre fagretninger som jus, politikk, økonomi m.fl. Sammen gjør vi utredninger i mulige utbyggingsområder, der vi forhandler, optimaliserer, utvikler og beregner kraftverket med tanke på blant annet økonomi, miljø og energiproduksjon.

Hvordan har du brukt ditt studie på Energi og Miljø i jobben?

Først og fremst så sitter jeg igjen med så mye mer enn bare den faglige kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom forelesninger og eksamen! Linjeforeningen, EMIL, har betydd utrolig mye for meg både i studietiden, men også nå etterpå. Det faglige grunnlaget jeg hadde da jeg begynte å jobb, og knaggene jeg kan fortsette å henge kunnskap på, har jeg selvsagt Energi og Miljø å takke for. I tillegg hadde ikke dagens muligheter vært der uten den brede kunnskapen og erfaringen jeg fikk som følge av mange småting rundt selve utdanningen. I løpet av min tid ved NTNU var jeg aktiv i både linjeforeningen med feks Revy, og jeg engasjerte meg også i blant annet UKA og ISFiT. Her hadde vi det fantastisk sosialt, og jeg fikk også en solid erfaring med ledelse og presentasjon.

Hva er det beste med jobben din?

Ingen dager er like! Jeg er på kontor, på byggeplass, på møter, og reiser stort sett verden rundt, hele tiden! Jeg får også brukt den overordnede forståelsen jeg lærer på EMIL, ettersom jeg lærte litt av veldig mye. Det brede kunnskapsgrunnlaget er svært positivt når man skal diskutere forskjellige emner med ulike fagfelt i min jobbhverdag. Denne store bredden påvirker også spennet i type arbeidsoppgaver, noe jeg synes er veldig spennende. Så er jo også jobben veldig i tråd med mine verdier – å prøve og redde verden, litt. Jeg har det rett og slett utrolig gøy på jobben og noen dager skjønner jeg nesten ikke at jeg får betalt for å gjøre akkurat det jeg gjør!

Hva er det beste med energi og miljø, og hvorfor skal man søke det?

For meg så var profilen, det vil si studieretningen, til EMIL og verdiene man får ved å gå sammen med andre som bryr seg veldig viktig. Jeg satte også pris på muligheten for å velge fag etter interesse og hva en brenner for, og har jo som nevnt skreddersydd min utdanning etter eget ønske. Studiemiljøet kommer man heller ikke utenom, og jeg sitter igjen med utrolig mange gode venner fra studietiden som møtes ofte. Til slutt er det jo selvfølgelig også skikkelig kult å jobbe med energi og miljø!

Thu, 11 Apr 2019 16:13:46 +0200

Jeg ville jobbe med fornybar energi for en grønnere verden

Navn: Hanne Rygg
Studieprogram: Energi og miljø
Arbeidssted: Siemens
Uteksaminert fra NTNU: 2014

Ikke bare planlegger vi produktet, vi får også muligheten til å følge opp teknologien vi lager gjennom produksjonen og helt fram til vi får se det ferdige resultatet. Dette synes jeg er utrolig givende. 

Les hele intervjuet med Hanne

Jeg ville jobbe med fornybar energi for en grønnere verden

Navn: Hanne Rygg
Studieprogram: Energi og miljø
Arbeidssted: Siemens
Uteksaminert fra NTNU: 2014

Ikke bare planlegger vi produktet, vi får også muligheten til å følge opp teknologien vi lager gjennom produksjonen og helt fram til vi får se det ferdige resultatet. Dette synes jeg er utrolig givende. 

Les hele intervjuet med Hanne

Hvorfor valgte du Energi og miljø, og hvilken retning valgte du?

Jeg hadde en veldig ideologisk tilnærming til valg av studie, og visste jeg ville jobbe med fornybar energi for en grønnere verden. Jeg så for meg at jeg kunne gjøre store bidrag for en bedre framtid hvis jeg hadde denne bakgrunnen.

Videre i studiet tok jeg bevisst valg slik at min fordypning og mitt fokus lå på elektrifisering ved fornybare energikilder, noe som også har gitt meg de mulighetene jeg har i jobb nå. Dette var også grunnen til at jeg i tredje klasse valgte fordypningen «Elektrisk energiteknikk og smarte nett». Det som er viktig å tenke på, og noe som tok meg litt tid å innse, er at dette er en ingeniørutdanning. Vi jobber ikke like mye med å legge rammene for fornybarsamfunnet, men vi lager løsningene og teknologien som tilrettelegger for at dette skal kunne oppnås.

Hva jobber du med?

Jeg jobber i selskapet Siemens i deres avdeling her i Trondheim. Avdelingen fokuserer hovedsakelig på offshore og marin teknologi, og er en leverandør av produkter som elektriske systemer til mange forskjellige kunder. Det som er veldig kult med vår avdeling er at vi har vår egen produksjonsenhet. Det vil si at ikke bare planlegger vi produktet, vi får også muligheten til å følge opp teknologien vi lager gjennom produksjonen og helt fram til vi får se det ferdige resultatet. Dette synes jeg er utrolig givende. Min rolle i det hele er som leder for teknologien. I det daglige følger jeg opp utviklingsprosjekter, driver med kompetansebygging og personalledelse, og går gjennom framtidig strategi og budsjett.

Hvordan har du brukt ditt studie på Energi og miljø i jobben?

Siemens som bedrift var en utrolig relevant start etter min utdanning, og jeg er veldig fornøyd som fikk denne fantastiske muligheten i en så tilretteleggende bedrift. Jeg startet i utviklingsavdelingen, der jeg var nærme teorien og teknikken jeg hadde jobbet så mye med på NTNU. Jeg vil faktisk påstå at jeg har brukt alt jeg lærte gjennom hele studiet. Ikke bare det rent faglige, men også hvordan man bruker verktøy som Matlab og Simulink. Jeg tilegnet meg også ingeniør-tenkemåten; konservativ, kritisk og utfordrende. Det er viktig å stille de gode spørsmålene og ikke ta noe for gitt. Energi og miljø gir deg også en solid grunnmur av kompetanse som du kan bygge videre på i arbeidslivet.

Hva er det beste med jobben din?

Jeg jobber jo som sagt på offshore-marin-senteret der vi har vår egen produksjonsenhet. Dette er så vidt jeg vet, unikt i Norge. Vi skaper dermed alt her og følger produktet hele veien til kunden, noe som er svært engasjerende. I tillegg jobber jeg i et veldig faglig sterkt miljø med god bredde innen flere interessante emner. Jeg har også lyst til å trekke fram at Siemens har vært flinke å gi nyutdannede relevante oppgaver og knytter forventninger fra dag én. Det har gjort at all den kunnskapen jeg fikk fra NTNU ikke gikk i glemmeboken. Dette har også ført til at jeg har fått prøve meg i forskjellige roller i flere ulike prosjekter. Som et resultat av dette har jeg beveget meg litt vekk fra en veldig ingeniør-fokusert stilling, og over til mer ledelse og administrasjon. Det er en stilling jeg trives godt med, og er veldig glad for at jeg har fått denne muligheten, uten å ha noe særlig studiebakgrunn innenfor ledelse og administrasjon. Dette viser at praktisk erfaring og grunnleggende kunnskap også kan gi deg muligheter innen teknologiledelse.  

Hva er det beste med energi og miljø, og hvorfor skal man søke det?

Hvis du er engasjert i miljøspørsmål som hvordan vi skal være forsynt med energi i fremtiden eller hvordan vi skal begrense fotavtrykkene våre, samt er interessert i teknologi, så bør du velge dette! Pakken, og ikke minst bredden, man sitter igjen med etter endt studie er utrolig relevant for arbeidslivet. Det at man går ut fra et sivilingeniørstudium på NTNU er også utrolig karakterbyggende, noe som gjør deg enda mer forberedt. Til slutt, er det viktig å huske på at dette er et ingeniørstudium med mye teori, og at uansett hvilken linje en velger, er det viktigste at man har engasjementet og interessen. Det er vanskelig å finne en jobb å trives i uten!

Thu, 11 Apr 2019 16:12:47 +0200

Artig med økonomer som mener jeg holder på med magi

Navn: Bård Haga Bringeland
Studieprogram: Energi og miljø
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted/giver: EY i Bergen (tidligere Ernst & Young)
Tittel: Konsulent

Jeg har fått viktige oppgaver fra dag én, noe som ikke er en selvfølge når man er nyansatt. 

Les hele intervjuet med Bård

SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Artig med økonomer som mener jeg holder på med magi

Navn: Bård Haga Bringeland
Studieprogram: Energi og miljø
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidssted/giver: EY i Bergen (tidligere Ernst & Young)
Tittel: Konsulent

Jeg har fått viktige oppgaver fra dag én, noe som ikke er en selvfølge når man er nyansatt. 

Les hele intervjuet med Bård

Tidligere relevante jobber:

Som student har jeg hatt sommerjobb i SINTEF Energi i Trondheim. Der jobbet jeg med programmering, for selv om jeg strengt tatt ikke er en programmerer, så lærer man mye data som sivilingeniør. Jeg har også jobbet som studentassistent ved NTNU og i ENT3R Trondheim, hvor det siste er et statlig finansiert initiativ hvor flinke studenter tilbyr realfagshjelp til elever fra videregående.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som konsulent. Det vil si at jeg blir leid ut til forskjellige selskaper som har behov for å forbedre noe i bedriften. Det kan være implementering av IT-systemer, lønnsomhetsforbedring, effektivisering, økning av kundetilfredshet, ja egentlig alt mulig rart. Lengden på slike prosjekter varierer, de kan vare alt fra to uker til ett år. Da er det vanlig å være fire ukedager hos kunden og så tilbake på kontoret på fredager – det blir litt som å komme hjem, noe som er litt koselig!

Det er veldig gøy å komme til nye plasser. Du blir behandlet som om du skulle jobbet der fast selv om du kanskje bare skal være der i tre måneder før du drar videre. Så man får ganske mange jobb-hjem.

Foreløpig har jeg bare vært på ett prosjekt, og der er jeg er fortsatt. Jeg jobber som konsulent for en bank i Bergen. Jeg er jo utdannet ingeniør, og jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å jobbe innenfor denne verdenen. Neste gang er det kanskje innen fiskeoppdrett, deretter kanskje et sykehus. Det er spennende!

Jeg har fått bruk for hele tiden jeg satt og programmerte da jeg studerte. Det er nesten bare økonomer her jeg jobber, så jeg er litt outsider med min mer tekniske bakgrunn. Når de ser meg sitte og programmere sier de at det jeg holder på med er magi!

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg blir konstant plassert utenfor komfortsonen min, og i det ligger det utrolig mye læring. Det er aldri behagelig eller bedagelig, men alltid utfordrende. Dermed blir det hele tiden variert og gøy. Jeg har fått viktige oppgaver fra dag én, noe som ikke er en selvfølge når man er nyansatt. Etter bare noen måneder i jobben har jeg gjort utrolig mye forskjellig. Mye av det har vært viktig for prosjektet, og det gir en god følelse.

Selskapet jeg har begynt i har tatt meg kjempegodt imot. EY har et utrolig profesjonelt opplegg for nyansatte, og vi begynte med to ukers kursing i Spania før jobbstart. Vi har også fått mange andre kurs, og det er masse oppfølgingsprogrammer. Vi får utvikle oss, og får konstant tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss. Vi får veldig tett oppfølging.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg søkte på en åpen annonse. Men siden jeg søkte litt for sent, måtte jeg vente noen måneder før jeg kom på intervju. Det første intervjuet var på Skype, mens jeg satt på badet i ei hytte i Sverige og håpet at ingen la merke til baderomsflisene i bakgrunnen! Jeg må si jeg var litt nervøs. På andregangsintervjuet var jeg i Bergen, der jeg blant annet fikk en problemløsningsoppgave. Det er veldig lurt å øve på det på forhånd, så man ikke blir lamslått når den dukker opp. De som ansetter ser fort hvem som blir vippet av pinnen og ikke.

Etter at jeg hadde signert jobbkontrakten, ble jeg raskt inkludert og fikk oppfølging frem til jeg begynte i jobben. Jeg fikk en fadder og fikk være med på sosiale ting sammen med avdelingen der jeg skulle begynne. Så da jeg startet i stillingen i august 2017 kjente jeg de fleste der allerede.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Alle evner jeg har tilegnet meg på studiet har jeg fått bruk for. Analytiske evner. Selvstendighet. Hvordan man skal løse oppgaver og mer til. I tillegg har jeg fått mye bruk for det jeg har av IT-erfaring. Alt jeg har gjort av programmering underveis i studiet har vist seg nyttig.

Wed, 10 Apr 2019 16:44:02 +0200

Jobbmuligheter

Når du er ferdig utdannet sivilingeniør i energi og miljø, vil du ha verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse fremtidige oppgaver og utfordringer på mange samfunnsområder. Arbeidsgiverne ønsker seg flere ansatte med kompetanse fra energi og miljø.

Som Energi og miljø ingeniør vil du kunne velge blant jobber innenfor en lang rekke bransjer:

 • energiforsyning
 • energirådgiving
 • prosessindustri
 • elektroteknisk industri
 • olje- og gassindustri
 • næringsmiddelindustri
 • ustyrsleverandører
 • driftsorganisasjoner
 • konsulentvirksomhet
 • engineering
 • entreprenører
 • forskning og undervisning
 • forvaltning 

Oppgavene de arbeider med er innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning, produktutvikling.

Energikontakten

Energikontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere.

EMIL Link

EMIL Link er en av mange komiteer i linjeforeningen, og er den som jobber tettest på næringslivet. Flere ganger i måneden arrangerer de bedriftspresentasjoner i samarbeid med relevante bedrifter som vil gjøre seg kjent for studentene. Gjennom disse presentasjonene får studentene et innblikk i arbeidslivet og hvilke jobbmuligheter en ferdig utdannet energi- og miljø-student har. Bedriftspresentasjonene avsluttes gjerne med noe å spise og drikke, og studentene kan mingle med representantene fra bedriften. Disse arrangementene er høyt verdsatt blant studentene og er et viktig bidrag til motivasjon særlig når man skal velge hovedprofil og fordypning senere i studiet.

Karriereplanlegging

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Hva vil DU jobbe med?

Vil du jobbe som forsker og fortsette med Ph.d. studier

">