Hva kan jeg bli?

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Klimautfordringene er nært knyttet til vår bruk av energi. Du kan bidra til en mer fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser. Som sivilingeniør vil du evne å håndtere teknologiske omskiftninger, få verktøy og kunnskap som gjør deg i stand til å løse energiutfordringer på mange samfunnsområder.

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsektoren er godt. Du kan jobbe med energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor eller systemplanlegging i energiforsyningen. Det trengs flere som jobber innen energirådgiving, teknisk-økonomisk planlegging, prosjektering, kraftomsetning og produktutvikling.

Kombinasjonen av energi-teknologisk kompetanse og forståelse for miljøpåvirkninger gjør deg svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Du kan jobbe med:

 • energiforsyning
 • energirådgiving
 • prosessindustri
 • elektroteknisk industri
 • olje- og gassindustri
 • næringsmiddelindustri
 • utstyrsleverandører
 • driftsorganisasjoner
 • konsulentvirksomhet
 • engineering
 • entreprenører
 • forskning og undervisning
 • forvaltning
 • batteriproduksjon
 • våpen- og romfartsindustri 
   

 

Samarbeid med næringslivet

Energikontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til Energi og miljø studiet. Formålet er å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere.

EMIL Link er en del av linjeforeningen som jobber tett på næringslivet. De arrangerer bedriftspresentasjoner med mingling, og avsluttes gjerne med noe å spise og drikke.

Arrangementene er høyt verdsatt og er et viktig bidrag til motivasjon når man skal velge hovedprofil og fordypning senere i studiet.  

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

NTNU tilbyr to ph.d.-utdanninger tilpasset dette studiet:

 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon