Energi og Miljø

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Energi og Miljø

– Kontakt


Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til studieløpet/progresjon, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Studieveiledere ved Energi og miljø

Hvem du bør kontakte avhenger av hva du lurer på

Søknad og opptak

Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.


Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Matematikk (R1 og R2) og Fysikk 1. (Reform 94: 3MX og 2FY). Nye krav: 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole.

NTNU godkjenner det halvårige realfagkurset som enkelte høgskoler har som Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Disse realfagkursene begynner i januar. Ta kontakt med en høgskole som har ingeniørutdanning for mer informasjon. Det er også mulig å ta Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 som hospitant eller privatist på en videregående skole.

Ja, det er gjort unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning eller 2-årig teknisk fagskole etter gammel ordning.

Nei! For at du skal få fordypningspoeng eller realfagspoeng er du nødt til å melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene.

Bolig/hybel i Trondheim

Det fins flere måter å få tak i hybel i Trondheim. Du kan benytte deg av nettportalene finn.no og hybel.no. Her kan du finne både hybel for deg selv eller rom i kollektiv dersom du ønsker å bo med andre. Flere utleiere benytter også adresseavisen (adressa.no), Trondheims lokalavis for å legge ut annonser for ledige hybler.

Som student har du også mulighet til å søke om hybel i en av Trondheims mange studentbyer. Dette gjøres gjennom sidene til Studentskipnaden (www.sit.no). Her lønner det seg å søke i god tid i forveien for å høyne sjansene for å få hybel.

Dersom du enda ikke har fått tak i hybel når studiestart nærmer seg, hjelper studentskipnaden til med sin "tak over hodet garanti" som sikrer deg bostedsalternativ mens du fortsetter hybeljakten fra Trondheim

Lykke til

Den viktigste forskjellen er at sivilingeniørutdanningen har en større teoretisk dybde enn ingeniørutdanningen. Arbeidsoppgaver etter endt utdanning overlapper ofte hverandre i mindre foretak, men sivilingeniørene får vanligvis et større ansvar enn ingeniørene i større bedrifter. Jobber innen forskning og undervisning krever ofte sivilingeniørkompetanse.

Det varierer etter hvor og hvilken jobb du får. Se www.tekna.no for lønnstatistikk.

Du kan søke opptak via nettet: www.samordnaopptak.no. Søknadsfristen er 15. april

Ja det kan du.

Du kan enten søke via Samordnet opptak innen 15. april neste år. 

Du kan også søke intern overgang til en annen sivilingeniørlinje.

Søknadsfrist 15. februar.


NB: For å få tilbud om plass på en annen sivilingeniørlinje så må det være ledige studieplasser på den retningen man har søkt overgang til.

Du må i tillegg være oppflytningsklar til 2. årskurs i det studieprogrammet du søker overgang til. Dette vil si at du minimum 37,5 studiepoeng må kunne innpasses i 1. årskurs i det programmet du søker overgang til.
 

Ja, du kan søke fritak dersom du har tilsvarende emne dekket fra en annen utdanning.

Det er mulig å ta deler av sivilingeniørutdanningen i utlandet. Vanligvis gjøres dette i 3. eller 4. årskurs.
Les mer om utveksling under menypunktet utenlandsopphold.

På Facebook-siden NTNU Neste stopp sitter studenter klare til å svare på dine spørsmål om opptak, studier og studieliv. 

Send dem en melding.