Kontakt

Energi og miljø - masterprogram (sivilingeniør) 5-årig - Trondheim

Kontakt

Energi og Miljø

Studieveiledning

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål eller spørsmål knyttet til studieløpet/progresjon, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Studieveiledere ved Energi og miljø

Hvem du bør kontakte avhenger av hva du lurer på

Søknad og opptak

Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00


Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​