Studenttillitsvalgte

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studenttillitsvalgte

Hva er en studenttillitsvalgt?

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og programtillitsvalgte (PTV).

Studentene velger hvert år tre ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved SU.

Instituttillitsvalgte ISS

  • Edvard Rindsem
  • Roar H. Brakstad

Har du spørsmål til de instituttillitsvalgte?

Hvis du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller om dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine ITV-er. Du kan kontakte Institutt for sosiologi og statsvitenskaps ITV-er på e-post. Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt, kan du også kontakte din PTV. Alle ITV-er og PTV-er har skrevet under taushetserklæring.

Tilbakemeldinger på enkeltemner

Har du tilbakemelding på enkeltemner, kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for ditt aktuelle emne. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard.

Gjelder din tilbakemelding avvik (dvs. saker som ikke gjelder undervisningen direkte) kan du bruke NTNUs elektroniske avvikssystem.