Studenttillitsvalgte

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studenttillitsvalgte

Hva er en studenttillitsvalgt?

Det fins tillitsvalgte på alle nivå på NTNU. Programtillitsvalgte er tillitsvalgte på studieprogrammet ditt. Insituttillitsvalgte er tillitsvalgte på instituttet ditt, og fakultetstillitsvalgte på fakultetet. Instituttillitsvalgte og fakultetstillitsvalgte sitter sammen i Studentrådet SU. I tillegg jobber Studenttinget med saker som gjelder for alle studentene på NTNU.

Om du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller dine rettigheter som student kan du kontakte en av dine tillitsvalgte. Alle tillitsvalgte har taushetsplikt.

Instituttillitsvalgte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap kan kontaktes på e-post su-iss@studentrad.ntnu.no

Om du er student ved lektor i samfunnsfag eller lektor i kroppsøving og idrettsfag kan du kontakte lektortillitsvalgt på e-post ltv@studentrad.ntnu.no

Se hvem som er dine tillitsvalgte

Tilbakemeldinger på enkeltemner

Har du tilbakemelding på enkeltemner, kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for ditt aktuelle emne. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard.

Gjelder din tilbakemelding avvik (dvs. saker som ikke gjelder undervisningen direkte) kan du bruke NTNUs elektroniske avvikssystem.

Studentrådet SU

Logo. Studentrådet SU.