Synspedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Synspedagogikk

Gutt ser på en iPad mens en voksen klargjør briller han skal ha på.
Synspedagogikk handler om å legge til rette for kommunikasjon, læring og inkludering for mennesker med synsvansker. Foto: Colourbox

Om studieretningen

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med synstap og synsvansker. Fagfeltet omfatter undervisning av mennesker med synssvekkelser i en inkluderende skole, rådgivning, opplæring, trening i bruk av synet, innsikt i lovgrunnlaget samt habilitering og rehabilitering.

Studieretningen gir deg en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse. Du lærer blant annet om: 

  • utredning av synsfunksjon og trening i bruk av synet
  • undervisning av elever med synssvekkelser i en inkluderende skole
  • tilrettelegging og bruk av hjelpemidler
  • lovgrunnlag
  • habilitering og rehabilitering 

Studiet vil kvalifisere for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synstap.

Emnene i studieretningen kan tas som enkeltkurs eller inngå i del 1 av det erfaringsbaserte masterprogrammet i spesialpedagogikk.


Studieretningens oppbygning

Del 1: Studieretningsemner i synspedagogikk

Obligatoriske emner 

De obligatoriske emnene bygger på hverandre og må tas i riktig rekkefølge.

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6666 Innføring i synspedagogikk 20
PED6667 Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 20

 

Valgemner (Du må velge ett av disse emnene som skal inngå i masterprogrammet)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6659 Mobilitetsopplæring for barn, unge og voksne med synsvansker 20
PED6658 Pedagogisk arbeid med barn, unge og voksne som bruker punktskrift 20
PED6665 Læringsteknologi ved synsvansker 20

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektdesign 7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgave

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6902 Masteroppgave i synspedagogikk 30

 

Les mer om kursene og se når de tilbys


Video - synspedagogikk