Læringsutbytte for Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Etter fullført erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, studieretning spesialpedagogikk skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om hva spesialpedagogikk er og innebærer i lys av fagets historiske utvikling
  • Studenten har kunnskap om teorier og sentrale begreper som brukes innenfor den spesialpedagogiske fagdisiplinen
  • Studenten har innsikt i og kunnskap om ulike perspektiver på spesialpedagogisk virksomhet

Ferdigheter

  • Studenten kan reflektere over innhold i spesialpedagogisk litteratur, formidle og dele sine refleksjoner med andre
  • Studenten kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå spesialpedagogisk virksomhet
  • Studenten kan bruke teoretisk kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger.

Generell kompetanse

  • Studenten kan delta i tverrfaglig samarbeid
  • Studenten kan begrunne valg med utgangspunkt i spesialpedagogisk litteratur
  • Studenten kan kartlegge enkeltelever og systemer med tanke på å forebygge og avhjelpe lærevansker