Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Administrasjon av etter- og videreutdanning
  • Jobber blant annet med erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse