Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg jobber i studieseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og er koordinator for etter- og videreutdanning ved fakultetet.

 

Mine hovedoppgaver:

- veiledning og rådgivning for etter- og videreutdanning ved SU-fakultetet

- studiesaker enkeltemner og andre erfaringsbaserte masterprogram ved fakultetet

- instituttkontakt for Institutt for pedagogikk og livslang læring

- lover og regler for høyere utdanning

- realkompetansevurderinger for opptak

- verneombud for fakultetsadministrasjonen for SU-fakultetet

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Soini, Marit. (2003) Filmopplevelse som sublim erfaring. En analyse av opplevelsen av Sanger fra andre etasje, Kokken, tyven, hans kone og hennes elsker og Dancer in the Dark. 2003.