Studiets oppbygning

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Studiets oppbygning

Emner som inngår i programmet

Masterprogrammet består av 12 emner, hvert på 7,5 studiepoeng. To emner tilbys per semester. Studiet avsluttes med masteroppgaven på 30 studiepoeng.

For studenter som ikke ønsker å ta hele mastergraden, kan det være mulig å søke om opptak til enkeltemner

Tabellen viser rekkefølgen på emner som inngår i masterprogrammet i perioden høsten 2021/våren 2024. Oppdatert studieplan for studieåret 2024/2025 kommer i løpet av våren 2024, og med forbehold om endringer.

1. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Første og andre semester
LOGO6110 Talevitenskap 7,5
LOGO6112 Språkvitenskap 7,5
LOGO6210 Atferds- og nevrovitenskap 1 7,5
LOGO6211 Språk- og taleforstyrrelser med praksis 7,5

2. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Tredje og fjerde semester
LOGO6312 Atferds- og nevrovitenskap 2 7,5
LOGO6610 Taleflytvansker med praksis 7,5
LOGO6310 Stemme- og stemmevansker med praksis 7,5
LOGO6512 Dysfagi 7,5

3. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Femte og sjette semester
LOGO6410 Nevrovitenskaplige aspekter ved utviklingsvansker og flerspråklighet 7,5
LOGO6411 Forskningsmetode 7,5
LOGO6510 Ervervede språk- og talevansker med praksis 7,5
LOGO6611 Masteroppgaveseminar 7,5

4. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Sjuende og åttende semester
LOGO6710 Masteroppgaven 30