Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Kostnader

Studieavgift

Master i logopedi er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Denne ordningen er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og den er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).

De nye reglene medfører endringer i studentbetalingen/studieavgiften fra og med 2025. 
 

Studieavgift for studenter som starter høsten 2024:

 • Første semester (høsten 2024) kr 19 600
 • For resten av studiet fra og med våren 2025 blir prisen justert noe.
  Vi legger ut informasjon om studieavgiften fra 2025 så snart den er fastsatt. 


Summen inkluderer undervisning, veiledning og sensur. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold under samlingene, praksis, samt eksamen og semesteravgift kommer i tillegg. 

Masterprogrammet i logopedi er godkjent for støtte i Statens Lånekasse.


Avmelding og angrerett

 • Inntil søknadsfristens utløp: trekk søknaden på Søknadsweb
 • Etter søknadsfristen utløp: meld deg av ved å sende e-post til opptak@ntnu.no.

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. 

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) / skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:

 • Første studieår:
  Ved avmelding etter angrefristens utløp fram til tre uker før første samling, må du betale 25 % av kursavgiften for første studieår. Etter dette må du betale kursavgiften for hele første studieår.
 • Andre, tredje og fjerde studieår:
  Du kan melde deg av innen 1. april for påfølgende studieår. Avmelding sendes skriftlig til videre@ntnu.no. Hvis du ikke melder deg av, er du å betrakte som opptatt til neste studieår. Hvis du likevel trekker deg etter 1. april, må du betale hele kursavgiften for påfølgende studieår.

Deltakere som har betalt hele kursavgiften for ett år, kan be om utsettelse til neste gang masterprogrammet eventuelt kjøres. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom studiet heller ikke da fullføres, anses kursavgiften for tapt.


Permisjon

 • Du må ha gjennomført mer enn 30 studiepoeng av emnene som inngår i studieprogrammet for å søke permisjon uten å grunngi søknaden.
 • Du kan søke permisjon for enten ett semester eller for ett studieår. Fristen for å søke om permisjon for høstsemesteret er 1. april. Fristen for å søke permisjon for vårsemesteret er 1. oktober.
 • Søknad om permisjon sendes til koordinator Trude Hjulstad, trude.hjulstad@ntnu.no
 • Du skal ikke betale kursavgift i permisjonstiden.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2024/25 er semesteravgiften kr. 600 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse