Hva lærer du?

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Hva lærer du?

Logopedien bygger på tverrfaglig kunnskap fra språkvitenskap og språklig kommunikasjon, pedagogikk, psykologi og medisin. NTNUs logopedutdanning har sitt faglige utgangspunkt i språk- og kommunikasjonsstudier ved Det humanistiske fakultet (HF), i samarbeid med de pedagogiske, psykologiske og medisinske fagfeltene ved NTNU, samt med eksterne logopeder og fagpersoner. 

Med en mastergrad i logopedi, vil du være i stand til å vurdere, behandle og forebygge vansker og lidelser knyttet til språk, tale, kommunikasjon og svelging. 

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: