Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Erfaringsbasert masterprogram i logopedi

Karrieremuligheter


Logopedi - Karrieremuligheter

Kvinnelig logoped sitter sammen med mannlig pasient. De driver språktrening ved et bord med forskjellige kort med illustrasjoner på.
Noen logopeder jobber i skoleverket, mens andre, som her, arbeider i helsevesenet. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs hospital

Logopedi

Logopeder har sitt virke hovedsakelig innen skoleverket, i helsevesenet og i privat praksis. Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i skolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner.  


Hvor arbeider logopeder?

Logopeder arbeider innenfor

 1. Skole og opplæring
  • grunnskole og barnehage
  • spesialpedagogiske kompetansesentra og PP-tjenesten
  • voksenopplæring
  • kommunal logopedtjeneste
  • undervisningsstillinger innenfor høyere utdanning
 2. Helsesektoren
  • sykehus
  • rehabiliteringsinstitusjoner

Logopedi - Karrieremuligheter

Stort behov for logopedisk kompetanse

Behovet for logopedisk kompetanse er stort både i barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning og i helse- og rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.

Initiativet til å sette i gang en logopedutdanning ved NTNU og HF kommer fra Statped Midt, fra kommuner i Møre og Romsdal, i Trøndelag og fra Norsk logopedlag.