Institutt for lærarutdanning

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap

Institutt for lærarutdanning

Institutt for lærerutdanning - forside

Seks studenter står ved store fysiske NTNU-bokstaver utendørs. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for lærarutdanning (ILU) er det største fagmiljøet innan lærarutdanning og utdanningsforsking i Noreg.

Vi tilbyr praksisnære og profesjonsretta bachelor-, master- og ph.d.-utdanningar og har ein brei portefølje av vidareutdanningar for lærarar og skuleleiarar.

Forskinga vår og det kunstnarlege og pedagogiske utviklingsarbeidet vårt er retta mot skule, klasserom og verkstad. Vi bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklinga om læring og utdanning i eit livslangt perspektiv.

Kontakt

Kontakt

  Tilsette
  Om oss
  (+47) 73 59 04 00 (man.–fre. 09.00–15.00)
  kontakt@ilu.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for lærarutdanning, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse


Studenttillitsvalde

Forsking

Forsking

Studenter og foreleser seg på modeller av nevroner. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Forsking ved Institutt for lærarutdanning