Institutt for lærerutdanning

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning - forside

Foreleser snakker med studenter i undervisningssituasjon. Foto.

Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning.  

Vi tilbyr praksisnære og profesjonsrettede bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger og har en bred portefølje av videreutdanninger for lærere og skoleledere.  

Vår forskning og vårt kunstneriske og pedagogiske utviklingsarbeid er rettet mot skole, klasserom og verksted. Vi bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen om læring og utdanning i et livslangt perspektiv. 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+47) 73 59 04 00 (man.–fre. 09.00–15.00)
  kontakt@ilu.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for lærerutdanning, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse


Facebook. Logo. NTNU Skole og lærer

Forskning

Forskning

Studenter og foreleser seg på modeller av nevroner. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Forskning ved Institutt for lærerutdanning

Studier

Innovasjon og skoleutvikling

Innovasjon og skoleutvikling

To studenter med våtdrakt og Tryg-ring i vannet. Foto
Foto: Thomas Høstad/NTNU

Innovasjon og skoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning