Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Fag 2

KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL LEKTOR FAG 2

Valg av undervisningsfag 2

Gjennom lektorstudiet får du undervisningskompetanse i to fag. Du kan velge mellom ulike fag 2.

Fag 2 er en emnesamling som tilsvarer ett års studier i et relevant skolefag. Du velger fag 2 mot slutten av det første studieåret på lektorprogrammet. Du tar fag 2 hovedsakelig i tredje og fjerde semester (andre studieår). 

Fag 2 du kan velge

Fag 2 du kan velge

Du velger fag 2 fra lista med godkjente fag 2 under. Noen fag 2 har et begrenset antall plasser der det er satt av kvoter for lektorstudenter. 

Godkjente fag 2

 • Biologi
 • Engelsk
 • Historie
 • Matematikk
 • Nordisk
 • Samfunnsfag

Under ser du om det er noen spesielle krav eller anbefalte forkunnskaper du trenger for å ta noen av fagene.

Les studieplanen for detaljert informasjon om fag 2.


Krav og forkunnskaper til fag 2

Biologi

For å ta biologi som fag 2, må du ha samme forkunnskaper fra videregående skole som for opptak til bachelor i biologi via Samordna opptak. 

Engelsk 

Skal du ta engelsk som fag 2, forutsetter det at du har kunnskaper og ferdigheter tilsvarende høy måloppnåelse i engelsk som programfag over to år på studiespesialisering i videregående skole. Undervisningen foregår på engelsk.  

Matematikk  

For å ta matematikk som fag 2, må du ha samme forkunnskaper fra videregående skole som for opptak til årsstudiet i matematikk via Samordna opptak.  

Nordisk 

Du skal levere obligatoriske oppgaver og eksamen på både bokmål og nynorsk i løpet av studiet. 

Samfunnsfag

Skal du ha samfunnsfag som fag 2, velger du enten emnesamling i statsvitenskap eller i sosiologi. Begge deler gir deg mulighet til å undervise i samfunnsfag.


KRYSSPUBLISERT ARTIKKEL LEKTOR VALG AV FAG 2

Hva bør du tenke på før du velger fag 2?

Du bør tenke gjennom flere spørsmål før du skal velge fag 2: 

Hvilket fag passer best til mine interesser og egenskaper? 

 • Hvilke fag virker interessante? For å bli en god lærer er det viktig at du liker faget ditt. 
 • Hvordan vil valget bidra til at du i jobben som lærer kan trives og få brukt dine sterke sider? 
 • Hvordan kan kombinasjonen av fag bidra til variasjon i arbeidshverdagen din? 

Hvordan vil valget påvirke mulighetene i arbeidsmarkedet som lærer? 

 • Arbeidsmarkedet for lærere er ikke likt over hele landet. Det avhenger av hvor i landet du søker jobb. 
 • I skolen er det noen fag som har mer undervisning enn andre, og det er forskjeller mellom ungdomsskolen og videregående skole. Dersom du velger to fag med lite undervisningstid, kan det bli vanskelig å fylle en hel stilling på samme skole. 
 • I noen fag utdannes det mange og i andre fag få lærere sammenlignet med det samfunnet trenger eller kommer til å trenge i årene som kommer.