Kontakt

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

Kontakt

Informasjon om studiets faglige innhold og oppbygging får du ved å kontakte Entreprenørskolen på epost:

Spørsmål om studiet:
es.rekruttering@iot.ntnu.no

Studieveiledning

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Du kan kontakte oss ved å sende oss en e-post.

Instituttillitsvalgte (ITV)

Her kan du lese om studentdemokratiet ved NTNU.

Spørsmål og svar