Hva lærer jeg

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

Hva lærer du?

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram der studentene selv kommersialiserer en idé. Det er et praktisk rettet studie innen teknologi- og kunnskapsbasert forretningsutvikling. Det er et studium med høy fart og mange utfordringer, og studentene er ofte utenfor sin egen komfortsone.

Målet med studiet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere. Dette gjøres gjennom en tverrfaglig og praktisk fagplan som gir studentene et akademisk grunnlag innen emner som strategi, økonomi og forretningsutvikling, samtidig som studentene selv starter teknologi- og kunnskapsbedrifter. Programmet tar årlig opp rundt 35 svært motiverte studenter med teknologisk, realfaglig, humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Opptaket er basert på en helhetlig vurdering av karakterer, søknad og intervju.

For å opprettholde en høy faglig standard og internasjonal relevans er NTNUs Entreprenørskole opptatt av å samarbeide med de fremste innen teknologi og entreprenørskap. Til å hjelpe seg har studentene en solid fagpakke, et engasjert fagmiljø ved NTNU, samt NTNUs Entreprenørskoles samarbeidspartnere, deriblant den Europeiske Organisasjonen for Kjernefysisk Forskning (CERN), de fremste nordiske teknologiuniversitetene (Nordic Five Tech), TU Berlin og Boston University. Nettverket gir studentene unike muligheter til å arbeide internasjonalt med den nyeste teknologien og i de tøffeste miljøene.

Arbeid med oppstartsbedriften

Selv om de faglige oppgavene ofte knyttes opp mot problemstillinger i oppstartsbedriftene, så foregår alt arbeid med oppstarten i studentenes "fritid". Færre forelesninger og fastsatte aktiviteter muliggjør mer fleksibilitet og eventuell reiseaktivitet. I femte klasse er det også vanlig med hel- eller deltidsansettelser av studenter eller andre utenfra NTNUs Entreprenørskole.

Prosjekt og masteroppgave

Studentene skriver akademisk forprosjekt (tredje semester) og masteroppgave (fjerde semester) for å oppnå sin grad ved NTNU. De fleste studentene velger å skrive oppgaver innen entreprenørskap, innovasjon, økonomi eller ledelse, men det er også mulig å tilrettelegge for tekniske oppgaver. Mange av studentene velger å skrive om et tema som er relevant for oppstartsbedriften de jobber i, men dette er ikke et krav.

Fem myter om NTNUs Entreprenørskole


1. Du kommer bare inn med gode karakterer

Feil. Opptak skjer basert på karakterer, engasjement og totalinntrykk. Aktiviteter og verv i idrett, linjeforeninger, politikk, samt arbeidserfaring teller med!


2. Du må ha en idé før du begynner

Feil. Selv om det er veldig positivt om du har med deg en forretningsidé er det mange som starter på NTNUs Entreprenørskole uten. Det første semesteret har studentene faget «Idésøk» der de finner gode ideer å starte selskap på, i tillegg til at du får muligheten til dra til CERN.


3. Du må jobbe døgnet rundt

Tja. NTNUs Entreprenørskole er et tidkrevende studie, men hvis man planlegger tiden sin godt unngår man å sitte oppe hele natten. Mange av studentene jobber mye, men det er på grunn av eget ønske og motivasjon.


4. Du mister din faglige bakgrunn

Feil. Parallelt med fagene man tar på NTNUs Entreprenørskole tar man fag fra egen studiebakgrunn. Skulle man ikke lykkes med første oppstartsprosjekt stiller man også meget sterkt i arbeidsmarkedet.


5. Du må ha teknologibakgrunn

Feil. Du kan også ha samfunnsvitenskapelig eller humanistisk bakgrunn. Det er riktig at mange av ideene er av teknologisk karakter, men det er mange deler av forretningsutvikling hvor andre fagbakgrunner er relevante.