NTNUs Entreprenørskole

Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

– Studiemiljø

Studentene har egen linjeforening og alumniforening. Studentene jobber meget intensivt og tett sammen, noe som fører til at de knytter vennskap for resten av livet. Videre får de tilgang til nettverk som har stor verdi for videre karriere.

Tidligere student Benjamin Golding uttaler: "Teamet vokste enormt på de ulike erfaringene vi fikk gjennom kontakt med potensielle kunder og leverandører; en type erfaring en ikke får gjennom, tradisjonell undervisning. Arbeidet har gitt mersmak og jeg føler meg langt bedre rustet til å prøve noe nytt en gang i fremtiden."'

Benjamin Golding var student ved NTNUs entreprenørskole og jobbet med et prosjekt som måtte legges dødt etter en lovendring som eliminerte markedsmulighetene. Han har nå fått jobb i et av verdens ledende konsulentselskaper.