Studiemiljø

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

Studiemiljø

Studentene ved NTNUs Entreprenørskole jobber intensivt og tett sammen, noe som fører til at de knytter sterke bånd og vennskap til hverandre som varer resten av livet. Det sosiale miljøet er en stor del av NTNUs Entreprenørskole, og det blir gjort mye for at studentene skal få gode relasjoner til hverandre.

Studentene har en egen inkubator med egne kontorer og pauserom på Campus Gløshaugen på NTNU. I samme bygg holder det også til flere andre studentorganisasjoner innenfor innovasjon og entreprenørskap slik som Start NTNU, Spark NTNU, Designhjelpen og FRAM NTNU, noe som bidrar positivt til økt aktivitet i innovasjonsmiljøet på NTNU.

NTNUs Entreprenørskole har både en egen linjeforening, Solan Linjeforening, og et eget alumninettverk, ESAF. Solan Linjeforening er ansvarlig for sosiale arrangementer året rundt. Dette inkluderer både små og store aktiviteter, slik som blant annet fadderuke, julebord og avslutningsseremoni for avgangsstudentene. Alumniforeningen er et svært verdifullt nettverk for studentene underveis i studiet, spesielt med tanke på utfordringene som dukker opp i arbeidet med oppstartsbedriftene og i mastergraden. Etter å ha fullført studiet føres alle studenter inn som medlemmer av alumniforeningen, og kan nyte videre av godene det innebærer å være medlem av nettverket. I dag består nettverket av over 400 tidligere studenter.