NTNUs Entreprenørskole

Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

NTNUs Entreprenørskole

– Utenlandsopphold

Gjennom Gründerskolen ved UiO har studentene mulighet til å delta på en tre måneders sommerskole ved Boston University - School of Management. Dette er lagt til sommeren mellom andre og tredje semester. Studentene har kveldsundervisning i forretningsutvikling og entreprenørskap, samtidig som de på̊ dagtid arbeider med sine oppstartsbedrifter i et internasjonalt miljø. Oppholdet inngår ikke i graden, men flertallet av studentene ved NTNUs Entreprenørskole velger å delta. For noen oppstartsbedrifter er dette en avgjørende mulighet til å bygge relasjoner til internasjonale aktører. Oppholdet gir studiepoeng. Det blir gitt lån og stipend fra Statens Lånekasse som dekker deler av utgiftene knyttet til oppholdet.

Det er også mulig å skrive masteroppgave ved CERN i Sveits eller anerkjente Babson College i Massachusetts.