Studiets oppbygning

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som en blanding av praksis og teori:

Studiet starter med idésøk i høstsemesteret og utvikling av en forretningsplan i vårsemesteret. Emnebeskrivelser for alle emner finnes ved å søke i emneoversikten.

En grafisk fremstilling av studiets oppbygning finnes på Entreprenørskolens egne nettsider.

Valgbare emner

I løpet av dine to år på NTNUs Entreprenørskole skal du velge til sammen tre (3) valgbare emner, på totalt 22,5 studiepoeng. Er du ingeniørstudent skal disse emnene fortsette din teknologiske fordypning, og sørge for at du kvalifiserer til siv.ing graden. Er du realfagsstudent eller samfunnsviter skal disse enten gi deg en mer komplett fordypning innenfor finans, økonomi, innovasjon og entreprenørskap, eller være en fortsettelse av ditt studieløp.

For ingeniørstudenter er det viktig at alle tre (3) emnene er tekniske. Det vil si: Ingeniøremner på høyere grads nivå. Du finner mer informasjon om hva som kjennetegner et teknisk emne nedenfor. Det siste emnet må også være på høyere grads nivå, men kan være mer i retning av et komplementæremne.

Sudenter som har tatt TDT 4105 eller TDT34110 Informasjonsteknologi grunnkurs eller tilsvarende emne tidligere kan bytte ut emnet TDT4127 Programmering og numerikk med et relevant teknisk emne på masternivå. Ta kontakt med studieveileder for å registrere et eventuelt bytte.

Nyttige verktøy:

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

De valgbare emnene skal gi deg en faglig fordypning i det studiet du bygger videre på. NTNUs Entreprenørskole er en toårig master, men fullført studie gir tittelen Master i Teknologi / Sivilingeniør. For å oppnå dette, kreves det at du har faglig kompetanse innen tekniske ingeniørfaglige emner, og at du møter kravet som stilles til å få sivilingeniørgrad ved NTNU.

Emner med tittelen 'høyere grads nivå' er vurdert til å være på masternivå. Alle emner som godkjennes inn i planen din må være på masternivå, da dette er en mastergrad.

Det hender derimot at enkelte nivå III-emner tidligere er blitt vurderte som master-emner. Vi har ikke mulighet til å vurdere slike ting fortløpende, men dersom du finner et nivå III-emne i 4. årskurs på en annen ingeniørgrad - Datateknologi, Produktutvikling, Energi og Miljø, Bygg, etc - vil dette også kunne godkjennes på Entreprenørskolen.

 

emnesidene til NTNU finner du en faktaboks øverst til høyre.
Nivåene på NTNU-emner er som følger:

 • Nivå I
 • Nivå II
 • Nivå III
 • Høyere grads nivå
 • Doktorgrads nivå

Det kan være litt vanskelig å svare på. Generelt er det snakk om teknologiske sivilingeniøremner på høyere grads nivå. Du finner de mest valgte tekniske emnene innenfor følgende retninger:

Emner med disse emnekodene som er på høyere grads nivå vil være godkjente inn i planen deres.

Det enkleste er å følge retningslinjene over, og gå inn på emneplanen til de ulike programmene som ligner mest på din bakgrunn. Har du gått data vil alle valgbare data-emner for 4. og 5. årskurs være godkjente. Du kan også søke på NTNU sin emneside.

Inne på emneoversikten din på Studentweb har du mulighet til å trykke på 'legge til et emne'. Her kan du skrive inn emnekode, og så melde deg opp til emnet. Før du gjør dette, kan det være greit å forsikre seg om at emnet møter kriteriene, enten ved hjelp av denne siden, eller ved å kontakte studieveileder ved Entreprenørskolen.

Design:

 • TPD4142 Design Thinking
 • TPD4156 Design 7 - Samfunn
 • TPD4168 Spilldesign
 • TPD4185 Formgivning i tre
 • TPD4195 Designstudier
 • TPD4166 Design 8 - Strategi
 • TPD4167 Informasjonsvisualisering

Energi- og miljø:

 • TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt
 • TEP4165 Numerisk varme- og strømningsteknikk
 • TEP4240 Systemsimulering
 • TMM4195 Dimensjonering mot utmatting
 • TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk
 • TEP4223 Livssyklusanalyse

 • TEP4235 Energibruk i bygninger

 • TEP4280 Introduksjon til numerisk strømningsberegning

 • TEP4295 Miljøanalyse og industriell økologi

 • TEP4160 Aerodynamikk

 • TEP4195 Turbomaskiner

 • TEP4200 Konstruksjon, drift og vedlikehold av hydrauliske strømningsmaskiner

 • TEP4112 Turbulente strømninger

 • TET4190 Kraftelektronikk

 • TET4115 Elektriske kraftsystemer

 • TET4140 Numeriske feltberegninger i elkraftteknikken

 • TET4160 Høyspenningsisolasjon

 • TET4120 Elektriske motordrifter

 • TET4180 Stabilitet i elkraftsystemer

 • TET4200 Marine og offshore elektroinstallasjoner

 • TET4215 Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet

 • TTK4135 Optimalisering og regulering

 • TET4165 Lys og belysning

 • TET4195 Høyspenningsanlegg

 • TET4175 Design og drift av Smart Grid kraftsystemer

 • TET4170 Elektroinstallasjoner

Datateknologi:

 • TDT4225 Store, distribuerte datamengder
 • TDT4290 Kundestyrt prosjekt
 • IT3105 Kunstig intelligens programmering
 • TDT4173 Maskinlæring
 • IT3708 Bio-inspirert kunstig intelligens
 • TDT4215 Anbefalingssystemer
 • TDT4237 Programvaresikkerhet
 • TDT4305 Big Data-arkitektur
 • TDT4310 Intelligent tekstanalyse og språkforståelse
 • TDT4265 Datasyn
 • TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet
 • TTM4135 Informasjonssikkerhet
 • IT3030 Dyp læring
 • TDT4252 Virksomhets-arkitektur og -innovasjon
 • TDT4257 Digital tjenesteinnovasjon
 • TDT4215 Web-intelligens
 • TDT4242 Avansert programvareutvikling
 • TDT4245 Samhandlingsteknologi og sosiale medier

Produktutvikling og produksjon:

 • TPK4140 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
 • TPK4160 Verdikjedestyring
 • TPK4170 Robotteknikk
 • TPK5115 Risikostyring i prosjekter
 • TPK4161 Verdikjedeanalyse
 • TPK4165 ERP og PLM systemer
 • TPK4195 Verkstedteknisk måleteknikk
 • TPK5165 Pålitelighetsstyring og dataanalyse
 • TMM4130 Produktutvikling og IT
 • TMM4150 Maskinkonstruksjon og mekatronikk
 • TMM4182 Forming og støping av metaller
 • TPK4128 Industriell mekatronikk
 • TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet
 • TPK4450 Datadrevet prognose og prediktivt vedlikehold
 • TPK5165 Driftssikkerhetsstyring
 • TPK5160 Risikoanalyse
 • TPK4110 Kvalitets- og prestasjonsfokusert ledelse

Marin:

 • TMR4130 Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i maritim transport
 • TMR4260 Driftsteknikk - sikkerhet og vedlikehold
 • TMR4115 Prosjekteringsmetoder
 • TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser
 • TMR4200 Utmatting og brudd i marine konstruksjoner
 • TMR4275 Modellering, simulering og analyse av dynamiske system
 • TMM4112 Maskindeler
 • TMR4125 Skipsbygging
 • TMR4225 Marine operasjoner
 • TMR4280 Forbrenningsmotorer
 • TMR4290 Maritime elektriske kraft- og propulsjonssystemer
 • TPG4200 Undervannsproduksjonssystemer
 • TMR4120 Undervannsteknikk, grunnlag

Bygg og anlegg:

 • TBA4140 Murkonstruksjoner

 • TBA4150 Anleggsteknikk

 • TBA4155 Prosjektplanlegging og analyse

 • TBA4315 Kostnader og nytte ved samferdselsanlegg

 • TBA4110 Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser

 • TBA4145 Kyst og havnefasiliteter

 • TBA4260 Islaster på arktiske konstruksjoner

 • TBA4265 Arktisk og marin byggteknikk

 • TBA4320 Trafikksikkerhet og risiko

 • TBA5100 Teoretisk geoteknikk

 • TBA5150 Geohazards og risikoanalyse

 • TKT4196 Prosjektering - Sikkerhetsforhold

 • TKT4220 Betongkonstruksjoner 2

 • TTT4180 Teknisk akustikk

 • TBA4275 Dynamisk respons på uregelmessige laster
 • TBA4127 Prosjekteringsledelse

 • TBA4130 Produksjonsledelse i BA-prosjekt

 • TBA4166 Bygningssimulering

 • TBA4170 Ombyggingsteknikk og forvaltning

 • TKT4215 Betongteknologi

 • TBA4165 Bygningsteknikk

 • TBA4175 Brannteknikk

 • TBA4218 Vegteknologi

 • TBA4270 Kystteknikk

 • TBA5155 Foundations and Slopes

 • TKT4211 Trekonstruksjoner

 • TTT4250 Akustisk måleteknikk

 • TVM5140 Economic Assessment of Hydropower Projects

Kjemi:

 • TBT4135 Biopolymerkjemi

 • TBT4140 Biokjemiteknikk

 • TBT4146 Molekylærgenetikk

 • TKP4171 Prosjektering av prosessanlegg

 • TBT4130 Miljøbioteknologi

 • TKP4180 Biodrivstoff og bioraffinering

 • TBT4165 Systembiologi og biologiske nettverk

 • TBT4125 Næringsmiddelkjemi

Matematikk og fysikk:

 • TMA4195 Matematisk modellering

 • TMA4160 Kryptografi

 • TMA4220 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden

 • TMA4225 Analysens grunnlag

 • TMA4295 Statistisk inferens

 • TMA4305 Partielle differensialligninger

 • TMA4205 Numerisk lineær algebra

 • TMA4285 Tidsrekkemodeller

 • TMA4315 Generaliserte lineære modeller

 • TMA4170 Fourieranalyse

 • TMA4175 Kompleks analyse

 • TMA4192 Differensialtopologi

 • TMA4268 Statistisk læring

 • TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder

 • TMA4180 Optimering I

 • TMA4183 Optimering II

 • TMA4190 Introduksjon til topologi

 • TMA4230 Funksjonalanalyse

 • TMA4250 Romlig statistikk

 • TMA4275 Levetidsanalyse

 • FY3114 Funksjonelle materialer

 • FY3403 Partikkelfysikk

 • TFY4205 Kvantemekanikk II

 • TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk

 • TFY4300 Energi- og miljøfysikk

 • FY3452 Gravitasjon og kosmologi

 • TFY4255 Materialfysikk

 • TFY4292 Kvanteoptikk

 • TFY4305 Ikkelineær dynamikk

 • TFY4310 Molekylær biofysikk

 • TTT4234 Romteknologi I

 • FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

 • FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener

 • TFY4330 Nanoverktøy

 • TFY4200 Optikk, videregående kurs

 • TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer

 • TFY4235 Numerisk fysikk

 • TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs

 • FY2450 Astrofysikk

 • FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer

 • FY3464 Kvantefeltteori I

 • TFY4280 Signalanalyse

 • TFY4340 Nanofysikk

 • TTT4235 Romteknologi II

 

Vær obs på at følgende emner har overlapp:
TPD4142 Design Thinking og TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking

 • BSOL4610 Strategi og endring i teknologibedrifter
 • FI5205 Corporate Responsibility and Ethics
 • GEOG2007 Effekter av klimaendringer
 • GEOG3518 Global Production Networks
 • SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
 • TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs
 • TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter
 • TIØ4201 Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur
 • TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
 • TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
 • TIØ4295 Bedriftsøkonomi
 • TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft
 • TIØ4365 Intellectual Property Management
 • TIØ5200 Prosjektorganisasjoner
 • TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking
 • TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk
 • TMT4330 Ressurser, energi og miljø
 • TPK4141 Innovasjon, design og produksjon 1
 • TSOL415 Human Resource Management
 • TSOL425 Teamledelse og teknologi
 • TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer
 • TTM4165 Digital økonomi
 • TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system  
 • TIØ4300 Environmental Science, Ecosystem Services and Green Economy (Norsk)
 • TIØ4345 Management of Business Relations and Networks
 • TIØ4265 Strategic Management
 • TIØ5200 Project Organizations
 • TIØ4195 Environmental Management and Corporate Governance
 • TIØ4201 Risk Governance
 • TIØ4180 Innovation Management

Vær obs på at følgende emner har overlapp:
TPD4142 Design Thinking og TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking

 • Alt av emner på nivå I eller II
 • Emner på nivå III (med mindre de inngår i 4. årskurs til en siv.ing grad)
 • TIØ4250 Venture Cup
 • Hvis du ikke oppfyller kravet til tre valgbare emner (hvor alle er tekniske) vil ikke planen din være gyldig. Du vil dermed ikke få noe vitnemål eller fullført grad.
 • SPØR FØRST! Det er aldri en god idé å satse på at noe går i gjennom med mindre du er 100% sikker. Emner som ender opp i planen din på mystisk vis uten å være godkjent vil bli fjernet ved studiets slutt.
 • Dette er for å oppfylle krav til master/siv.ing ved NTNU, det er ikke noe instituttet eller studieprogrammet har funnet på for moro skyld. Vi er klar over at det er mye arbeid i løpet av disse to årene, men dere går ut med en kraftig mastergrad og tittel når dere er ferdig.
 • Emner du har hatt på masternivå tidligere kan innpasses i planen din hvis de kvalifiserer. Ta kontakt med studieveileder for å ordne dette.
 • Er du samfunnsviter eller realfaglig, vil for eksempel to 15-poengsemner dekke kravet. (Totalt 30 SP)