Opptak

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  • Opptakskrav til ingeniørretningen, MIENTRE, kreverBachelorgrad i ingeniørfag med minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning 
  • Med «tilsvarende utdanning» menes bachelorgrad på 180 studiepoeng, minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, samt emner med læringsutbytte som tilsvarer «ingeniørfaglig basis» og «programfaglig basis» i ingeniørstudiet. «Ingeniørfaglig basis» omfatter grunnleggende matematikk og emner relatert til ingeniørrollen, mens «programfaglig basis» omfatter tekniske fag, realfag og samfunnsfag relatert til ingeniørstudiets fagfelt (jfr §3 i rammeplan for ingeniørutdanning).
  • Opptakskrav til realfagsretningen, MENTRE, krever at du har en realfaglig, humanistisk eller samfunnsvtenskapelig bachelorgrad. Det er altså ikke et krav om å ha realfag i bachelorgraden når du tas opp til denne retningen.  

Opptaksprosedyre:

For å søke NTNUs Entreprenørskole må du søke via NTNUs Søknadsweb, i tillegg til å fylle ut et obligatorisk vedlegg som finnes på Entreprenørskolens egne nettsider. Etter at alle søknader er kommet inn, kalles et antall av søkerne inn til intervju, og endelig opptak gjøres basert på en helhetsvurdering av karakterer, erfaringer og motivasjon. En steg-for-steg beskrivelse av prosessen finner du her.

Kvalifikasjoner og søknadskoder

Sivilingeniør/master i teknologi:

Søkere med bakgrunn som ingeniører/bachelor i teknologi oppnår graden sivilingeniør/master i teknologi etter fullført studium. Søknadskode: MIENTRE

Master i entreprenørskap

Søkere med bachelorgrad i realfag, samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag oppnår graden master i entreprenørskap etter fullført studium. Søknadskode: MENTRE