Masterprogram, 2-årig

Idrettsvitenskap

– Jobbmuligheter

Masterprogrammet tar sikte på å gi studentene et grunnlag for praktisk og vitenskapelig arbeid.

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir en yrkeskompetanse som er rettet mot

  • forskning ved høgskoler og universiteter
  • undervisning i grunnskole og videregående skole
  • formidling
  • planlegging
  • offentlig forvaltning og utredning
  • trenere og ledere

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


En bred forståelse av idretten er viktig for jobben

Navn: Atle Rolstadaas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: Norges Skiforbund

Ta initiativ, engasjer deg ved siden av studiene og våg og ta egne valg.

En bred forståelse av idretten er viktig for jobben

Navn: Atle Rolstadaas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: Norges Skiforbund

Ta initiativ, engasjer deg ved siden av studiene og våg og ta egne valg.

Studieprogram: 

Hva jobber du med?

Jeg har en meget variert arbeidshverdag hvor jeg jobber mye med konseptutvikling og implementering av strategiplan. En arbeidsuke består vanligvis av å lede prosesser, utvikle materiell og intern koordinering. En stor del av arbeidet er knyttet mot våre kretsledd og klubber, noe som innebærer en del reising.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er mine kollegaer og arbeidsoppgaver. I tillegg trives jeg godt med fleksibiliteten og kombinasjonen med teamarbeid og individuell jobbing.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? Atle Rolstadaas

Veien startet allerede ved studiestart, med ulike engasjementer og verv gjennom de årene jeg studerte. Etter endt studie sendte jeg ut mange søknader, var på flere intervjuer, før jeg til slutt var så heldig å få tilbudt en stilling i Skiforbundet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har hatt stor nytte av studiene i jobben. Det å ha en bred forståelse rundt hvordan idretten er organisert, reflektert mye rundt idrettens rolle i samfunnet og det å ha lært mye om metode har vært avgjørende for at jeg kan jobbe med det jeg gjør i dag.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, hele veien. Utdanning er en ting, men den betyr lite om du ikke har en praktisk erfaring å knytte kunnskapen til. For min del har det vært viktig å være ute i felt, bygge relasjoner og ha jobbet i ulike arbeidsmiljøer. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Tre tips fra meg: 1) Engasjer deg og ta på deg verv ved siden av studiene. 2) Vær nysgjerrig på koblingen mellom teori og praksis. 3) Skriv oppgaver om tema som du oppriktig vil vite mer om og som kan være nyttig for videre jobbsøking.