Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og programtillitsvalgte (PTV).

Oversikt over ITV og PTV på Institutt for lærerutdanning

Kontakt

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Studieveiledning

Spør oss om studier på e-post: studier@ilu.ntnu.no

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Husk å skrive hvilken type utdanning du har spørsmål om, og skriv under med både fornavn og etternavn. Da kan vi hjelpe deg raskere.


Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • For deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning

Studentdemokratiet

Her kan du lese om studentdemokratiet ved NTNU