Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver ved Institutt for lærerutdanning med kontor i Akrinn vest på Kalvskinnet.

Jeg jobber med
studieveiledning for:
- grunnskolelærerutdanningene trinn 1-7 og 5-10
-  bachelor i arkiv og samlingsforvaltning
Kontaktperson for de nevnte utdanningene for studenter med spesielle behov  som funksjonsnedsettelselser og toppidrett.
Karriererådgiving med sertifisering for verktøyet Prof.Råd.

Vitnemålskoordinator for instituttet, rekruttering og markedsføring, innpassing av annen utdanning, studieplan og emnebeskrivelser for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Bakgrunn
Jeg har cand.philol fra Universitetet i Tromsø med fagene nordisk, samfunnskunnskap, sosialantropologi.
Jeg har bred og lang erfaring fra studieadministrasjon. Jeg har vært leder i flere år, men har de siste årene valgt å jobbe med veiledning av studenter.